نوشته‌ها

چطور با تمام مشکلات در دانشگاه خوب درس بخوانید؟(1)

اگر از دانشجویان سؤال کنید که  چرا دانشگاه آمده اند، جواب های مختلفی

می شنوید. عده ای برای رشد و تعالی خود آمده اند، عده ای برای کار پیدا

کردن و عده ای برای به دست آوردن دل دوستان یا خانواده شان و خلاصه

خیلی دلایل دیگر. اما به هر دلیلی که وارد دانشگاه شده باشند انتظار دارند

تحصیل در دانشگاه برای آن ها یک تجربۀ مثبت و ارزشمند باشد. با این وصف،

بسیاری از دانشجویان نمی توانند از وقت شان در دانشگاه، حداکثر بهره را ببرند.

آن ها معمولاً احساس می کنند نمی توانند کاری را که باید انجام بدهند، انجام

بدهند. در حالی که مشکل اصلی آنان این است که نمی دانند آن را چطور انجام

بدهند. توصیه ها و راهنمایی های زیر به شما کمک می کنند حداکثر بهره را از

دانشگاه ببرید.

نگرش درست:

در شروع ترم باید بگویید(( درس می خوانم)). با شروع ترم، باید در کلاس ها

شرکت کنید و تکالیف تان را انجام بدهید.

در این بین باید کارهای آسان و سختی انجام بدهید. عده ای از دانشجویان

وقتی با مشکل و گرفتاری مواجه می شوند، تسلیم نمی شوند و از تلاش

دست نمی کشند.

عده ای هم از درس خواندن دست می کشند و با سختی ها مبارزه نمی کنند.

ملزم بودن به انجام دادن کارها، مهم ترین عامل موفقیت در دانشگاه است.

درس خواندن، علی رغم وجود مشکلات:

اولین سال حضور دانشگاه برای شما دوران تغییر و سازگاری است. در سال اول

دانشگاه، به بسیاری از ارزش های تان شک می کنید. به فکر اهداف شغلی تان

می افتید. در محیط جدیدی قرار می گیرید و روابط جدیدی برقرار می کنید.

اگر چند سال از درس و تحصیل دور بوده اید یا در دبیرستان، دانش آموز کوشایی

نبوده اید، مجبور می شوید عادت درس خواندن را در خودتان ایجاد کنید. در ضمن

گاهی با مشکلات مالی، شخصی و خانوادگی خاصی مواجه می شوید که بیش

از هر دورۀ دیگری روی شما فشار روانی می آورند.

همیشه دانشجویانی علی رغم مشکلات موجود موفق می شوند که عزم شان

را برای درس خواند جزم کرده باشند. شما نیز با وجود نگرانی ها و فشارهایی

که در طول ترم خواهید داشت باید هرطور شده درس بخوانید.در غیر این صورت،

فرصت هایی را که شاید هرگز تکرار نشوند، از دست می دهید.

اما ممکن است به جای درس خواندن تحت هر شرایطی، درس مورد نظر یا ترم

را ول کنید. پیش از هر اقدامی، با یک نفر مشورت کنید. در دانشکده آدم هایی

مثل مشاوران ، اساتید و سایر مقامات مسؤل هستند که می توانید با آن ها

صحبت کنید. این آدم ها می توانند دورنمایی از تصمیم تان برای شما ترسیم کنند.

همیشه مواقعی پیش می آید که محتاج بینش پیدا کردن دربارۀ خودمان هستیم و

این بینش را دیگران می توانند به ما بدهند.

                                                                                                                                                               

      ادامه دارد….

فرد موفق کیست؟ (نقش عادات ما در موفق بودن)

ما در راه موفقیت از آدم هایی راهنمایی می گیریم که صداقت دارند.

صداقت یعنی این که از هستۀ وجودی تغییر ناپذیری برخوردار باشید.

در این صورت می توانید با تغییرات بزرگی سازگاری پیدا کنید که ممکن

است دیگران را از مسیر زندگی خارج کند. یک فرد صادق به ارزش هایش

پای بند است، می خواهد شنوندۀ بهتری باشد، بی دریغ عشق میورزد

و به دنبال تفاهم است. خلاصه می خواهد آدم موفقی باشد. ما معمولاً

کمتر به این مسئله فکر می کنیم که آیا شخصیتی را که فکر می کنیم

باید از آن برخوردار باشیم داریم یا خیر؟

پیام اصلی این است که قبل از انجام هر کاری ابتدا باید قدر خودمان را

بدانیم و به دنبال بهتر شدن باشیم.

شخص موفق کسی است که:

متعهد می شود، به تعهدش عمل می کند و به قولی که می دهد احترام

می گذارد.

به سرعت و با گشاده رویی اشتباهش را می پذیرد.

فاصلۀ بین محرک و پاسخ را رعایت می کند. یعنی به ندرت خودش را

مجبور به انجام کاری می کند. اگر کاری را انجام بدهد از روی انتخاب است.

ارزش زمان را می شناسد و موفقیت را در این می داند که خودش باشد

ولی به شیوه ای سازمان یافته.

برای رسیدن به اهداف بالاتر مایل به انجام کارهایی است که دیگران زحمت

انجام آن ها را به خود نمی دهند.

اگر ما به اندازۀ کافی شجاعت داشته باشیم تا به جای پرداختن به مسائل

مختلف و متفاوت به مشکلات اساسی و ریشه ای بپردازیم می توانیم انسان

های موفقی باشیم:

(( ایجاد وحدت لازم برای ادارۀ یک فعالیت اقتصادی کارآمد، یک خانواده یا

یک پیوند زناشویی مستلزم قدرت و شجاعت فردی فوق العاده ای است.

هر میزان مهارت فنی اداری در تلاش برای توده های انسانی نمی تواند

جایگزین ضعف اصالت فردی در توسعۀ روابط باشد. رعایت قوانین اساسی

عشق و زندگی بسیار حیاتی و مهم هستند.))

رشد فردی اغلب نتیجۀ دیدن مسائل از چشم اندازی تازه است نه انجام

دادن یک کار جدید. همۀ ما یک نقشۀ ذهنی از دنیا داریم که آن را با دنیای

واقعی اشتباه می گیریم. ما با چسبیدن به نقشۀ قدیمی از دیدن سرزمین

هایی واقعی عاجز می مانیم و راه مان را گم می کنیم. در این نقطه برای

پیدا کردن راه مان از شیوه ها و اصلاحات بیرونی استفاده می کنیم ولی باز

هم بدون تغییر درونی راه به جایی نخواهیم برد. ما باید الگوی ذهنی مان

یعنی شیوۀ اصلی نگاه مان را به دنیا تغییر بدهیم. با شواهد مخالفی که

به دست می آیند الگوهای ذهنی جدید جایگزین الگوهای علمی قدیمیتر

می شوند. برای مثال نظریۀ بطلمیوس، جغرافی دان، در مورد گردش دنیا به

دور زمین با الگوهای جدیدی که درست متضاد نظر او هستند جایگزین شد.

الگوهای ذهنی جدید همه چیز را تغییر می دهند. به عنوان مثال، شاید

همیشه اعتقاد داشتید که بهترین شیوۀ زندگی(( همرنگ جماعت شدن))

است و باید تا جای ممکن نسبت به رویدادها خارجی واکنش نشان داد،

در این صورت این امکان را در نظر نمی گیرد که می توانید در شکل دادن به

تجربه هایتان نقش فعالی داشته باشید. ولی اگر تصمیم بگیرید که الگوی

ذهنی تان را تغییر بدهید  همان مسیری که هر روزه در آن گام برم می داشتید

به یکباره برایتان تازگی پیدا می کند زیرا با این دیدگاه جدید این مسیر برایتان

مسیری کاملاً جدید می شود که قبلاً آن را ندیده بودید.

فرد موفق کیست؟ (نقش عادات ما در موفق بودن)

آلبرت اینشتین: (( نمی توانیم مشکلات مهمی را که با آنها روبرو هستیم با

همان سطح فکری که آن ها را به وجود آوردیم حل کنیم.))( یعنی باید دیدگاهمان

را تغییر بدهیم تا راه حل برایمان آشکار شود زیرا با حفظ دیدگاه قبلی فقط خود

مشکل را می بینیم نه راه حل آن را). در حالی که تغییرات جزئی در زندگیمان

تحت تأثیر تغییراتی است که در نگرش و رفتارمان می دهیم باید آدم متفاوتی

شویم و این کار به سادگی اتفاق نمی افتد. به همین علت است که واحد

اصلی تغییر، (( عادت)) است زیرا کارهایی که می کنیم یا کارهایی که همیشه

فکرمان را به خود مشغول می کنند، شخصیت ما را شکل می دهند و دریچه ای

هستند که از درون آن به مسائل نگاه می کنیم.

دو مرحلۀ موفقیت

وقتی شما خانه ای می سازید باید قبل از کندن زمین طرح و نقشه ای در

دست داشته باشید. قانون نجاری می گوید(( دوبار اندازه بگیر، یک بار ببر)).

در امور اقتصادی هم نمی توانید چشم بسته امیدوار باشید پول در بیاورید. در

مورد تولید هر محصول یا ارائۀ هر نوع خدماتی، از پیش باید خوب فکر شده

باشد و برای بازاریابی، استخدام نیروی انسانی و اختصاص منابع برنامه ریزی

های دقیقی وجود داشته باشد. این مرحلۀ اولیه خوانده می شود.

اکثر شکست های اقتصادی در نتیجۀ کمبود سرمایه، عدم شناخت کافی از

بازار یا نداشتن برنامۀ اقتصادی به وجود می آیند. یعنی تمام کاستی ها و ضعفهایی

که به مرحلۀ اولیه ارتباط پیدا می کنند.

در مورد زندگی هم این موضوع مصداق دارد. چیزی که آن را موفقیت(( یک شب ))

می دانیم در واقع یک شب اتفاق نمی افتد، بلکه معمولاً در سایۀ سال ها برنامه

ریزی، تمرین، یادگیری و تجسم نتایج مطلوب شکل می گیرد. ممکن است خوش

شانس باشید و از راه های دیگر هم به موفقیت برسید ولی این موفقیت دوام نخواهد

داشت. هیچ کس نمی تواند چشم بسته به موفقیت واقعی دست پیدا کند.

(( زندگی اتفاقی است که وقتی شما نقشه های دیگری در سر دارید رخ می دهد.))

مطمئناً عاقلانه نیست که فکر کنید شما می توانید به میزانی که  آقای استفان کاوی

(نویسنده کتاب هفت عادت مردمان موثر) می گوید به زندگی تان شکل بدهید.

استدلال او این نیست که شما می توانید از رویدادهای غافلگیر کننده زندگی جلوگیری

کنید بلکه صرفاً می خواهد این را عنوان کند که هدف داشتن، در شکل دادن به سرنوشت

نقش دارد. به این فکر کنید که بعد از  فوت شما مردم در موردتان چه می گویند، تمرینی

که فوق العاده ارزشمند است. و عجیب اینکه وقتی به این مسئله فکر می کنید که در

نهایت می خواهید به کجا برسید و هدف نهایی زندگی تان چیست کمتر تحت تأثیر

افکار و عقاید دیگران قرار گرفته و خودتان در مورد زندگی تان تصمیم گیری می کنید.

زیرا آگاهی از هدف نهایی زندگی به شما آرامش می دهد و برایتان مشخص می کند

که مسیر زندگی تان برای رسیدن به آن هدف چه خواهد بود. همچنین در این صورت

ترس هایتان هم در مورد فلسفۀ هستی کاهش پیدا می کند و نگرانی هایتان را ترسیم

کنید و نام آن را (( زندگی )) بگذارید یا این که از قانون دو مرحله ای موفقیت پیروی

کنید تا مطمئن باشید زندگی تان مخلوق اراده خودتان است.

روش های تقویت تمرکز حواس

تمرکز حواس هنگام مطالعه کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است.

لذا کار برد روش ها و فنونی که به خواننده کمک می کند تا هنگام مطالعه

فعال باشد، تمرکز حواس را تقویت و مهارت فرد را در ایجاد تمرکز حواس

هنگام مطالعه افزایش می دهد.

این روش ها عبارتند از:

۱-آمادگی برای مطالعه:

برای شروع مطالعه، ابتدا بایستی خود را از جهات گوناگون آماده کرد، منظور

از آمادگی پیدایش تمام شرایطی است که شخصی را قادر می سازد تا با

اطمینان به موفقیت و اعتماد به نفس، به عملکرد مطلوب برسد که  این

آمادگی را به چهار قسمت عمده تقسیم می کنیم:

الف) آمادگی بدنی: گاهی وجود بیماری هایی مانند زخم معده، میگرن،

سردرد و نظایر این ها باعث از بین رفتن تمرکز حواس و مانع مطالعۀ فرد

می شودو فرد تا به دست آوردن تندرستی کامل قادر به برقراری تمرکز

حواس و مطالعۀ ثمر بخش نیست و انگیزۀ کافی هم برای مطالعه ندارد

و برای رفع آن باید تلاش کند.

ب) آمادگی ذهنی: آمادگی ذهنی را می توان از خصوصیاتی مانند: قدرت

تفسیر و تعبیر اشکال، توانایی درک همانندی ها میان کلمات و …دانست.

ج) آمادگی اجتماعی: به ماهیت و وسعت تجارب فرد بستگی دارد که میتوان

آن را با تجزیه و تحلیل زمینۀ خانه و خانوادگی، محیط وسیع اجتماعی او که

در آن تجربه اندوخته است، بیان نمود.

د) آمادگی روانی: آمادگی روانی به شکل پیچیده ای با رشد و تکامل بدنی،

ذهنی و اجتماعی آمیخته است و خستگی، بی قراری، بی تابی، کوتاهی

زمان، نداشتن دقت و تمرکز در مطالعه، واکنش های منفی نسبت به خود و

دیگران، ضعف اعتماد به نفس و نظایر آن ها همگی نشانۀ نبودن آمادگی

روانی، بدنی، ذهنی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان است.

۲-داشتن علاقه به مطالعه:

مطالعۀ ثمربخش از دو عامل متأثر است: یکی علاقه نسبت به مطالب خواندنی،

دیگر کاربرد ماهرانۀ فنون مطالعه نسبت به مطلب خواندنی سبب می شود تا

شخص به مطالعۀ بیشتر بپردازد، مطالعۀ بیشتر منجر به بهتر شدن فنون مطالعه

می شود، کاربرد فنون بهتر، مطالعه را آسانتر، سریعتر و لذت بخش تر می سازد،

در نتیجه علاقۀ خواننده نسبت به مطالعه افزایش می یابد. پس تا زمانی که فرد

تمایل و علاقه به انجام کاری نداشته باشد نمی تواند برانگیخته شود. لذا وقتی

خواننده به موضوعی علاقه مند شود، خود به خود بر آن تمرکز خواهد کرد.

۳-تنظیم وقت:

یکی از راه های برقراری تمرکز حواس این است که مطالعه در آن ساعت از روز

انجام گیرد که برای فرد مناسب تر است.

اما تعیین بهترین زمان برای مطالعه کاری دشوار است و به عادات فردی بستگی دارد.

اوقات خود را طوری تنظیم کنید که برای مطالعۀ دروس سخت تر از زمان های

شاد و سرحال خود استفاده کنید و در بین مطالعات خود به تناسب زمان ها

استراحت کوتاه  در نظر بگیرید با این حالات تعیین زمان و مقدار مطالعه باعث

آگاهی از تمام زمینۀ مطالعه، برقراری تمرکز حواس، عدم سردرگمی، جلوگیری

از اتلاف وقت وانرژی و فهم بهتر مطالب خواهد شد.

روش های تقویت تمرکز حواس

۴-ترک افکار منفی و داشتن افکار مثبت:

مطالعۀ عمیق و یادگیری ثمر بخش وقتی حاصل می شود که فرد تصور مثبتی

از خود داشته باشد و به خود اعتماد کند. زیرا اعتماد به خود در موفقیت مؤثر

است و مهارت را بیشتر و نیرو را افزایش داده و مغز را سالمتر می کند. وقتی

می خواهید کاری انجام دهید از گفتن کلمات منفی بپرهیزید و به خود اجازه

ندهید افکار منفی شما را در خود غوطه ور ساخته و تمرکزتان را مختل کند.

۵-استفاده از راهنما:

یکی از شیوه های برقراری تمرکز حواس استفاده از یک راهنما مانند، انگشت

سبابه، مداد و ….. به هنگام مطالعه است. زیرا استفاده از یک راهنما هنگام

مطالعه باعث تمرکز حواس بهتر، افزایش سرعت مطالعه، عادت به روان خواندن،

جلوگیری از برگشت دوباره خوانی و اتلاف وقت و جلوگیری از خستگی چشم و

ذهن می شود.

۶-خط کشیدن زیر مطالب مهم:

استفاده از این روش یکی از شایعترین راهبردهایی است که اغلب دانش آموزان

و دانشجویان از آن استفاده می کنند.

لذا هنگام مطالعه باید با استفاده از یک مداد یا خودکار، ایده ها ومطالب مهم

اساسی را علامت گذاری نمود. زیرا برای مشخص نمودن ایده ها و مطالب مهم

و اساسی و خط کشیدن زیر آن ها لازم است با تمرکز حواس و دقت خاصی به

مطالعه مشغول شد.

۷-یادداشت برداری هنگام مطالعه:

یادداشت برداری نوعی تکرار درس است که هم باعث تمرکز حواس و هم

سبب بیشتر به خاطر سپردن مطالب می شود. برای یادداشت برداری باید

هنگام مطالعه فعال بود و لازمۀ فعال بودن، داشتن تمرکز حواس است و برای

برقراری تمرکز حواس جهت نوشتن، هماهنگی چشم و مغز و به منزلۀ نوعی

یادگیری تجسمی چند بعدی با قدرتی بی نظیر است که تمرکز حواس را تقویت

می کند.

چند توصیۀ دیگر برای تمرکز حواس:

الف) قرار دادن استراحت های کوتاه و به صورت منظم ما بین مطالعات

ب) تجزیه و تحلیل نمودن موقعیت هایی که تمرکز حواس شما را مختل می کند.

ج) داشتن برنامه ریزی معین برای مطالعه و کارهای متفرقه

د) تقسیم کردن موضوعات مطالعاتی و مطالعه بر حسب اولویت علاقه

کتاب:مشاوره برای کنکور و موفقیت تحصیلی

مؤلف: کامبیز زیرک کار

چطور علی رغم تمام مشکلات در دانشگاه خوب تحصیل کنیم؟ 

اگر از دانشجویان سؤال کنید که  چرا دانشگاه آمده اند، جواب های مختلفی می شنوید.

عده ای برای رشد و تعالی خود آمده اند، عده ای برای کار پیدا کردن و عده ای برای به

دست آوردن دل دوستان یا خانواده شان و خلاصه خیلی دلایل دیگر. اما به هر دلیلی که

وارد دانشگاه شده باشند انتظار دارند تحصیل در دانشگاه برای آن ها یک تجربۀ مثبت

و ارزشمند باشد. با این وصف، بسیاری از دانشجویان نمی توانند از وقت شان در دانشگاه،

حداکثر بهره را ببرند. آن ها معمولاً احساس می کنند نمی توانند کاری را که باید انجام

بدهند، انجام بدهند. در حالی که مشکل اصلی آنان این است که نمی دانند آن را چطور

انجام بدهند. توصیه ها و راهنمایی های زیر به شما کمک می کنند حداکثر بهره را از

دانشگاه ببرید.

نگرش درست:

در شروع ترم باید بگویید(( درس می خوانم)). با شروع ترم، باید در کلاس ها شرکت

کنید و تکالیف تان را انجام بدهید. در این بین باید کارهای آسان و سختی انجام بدهید.

عده ای از دانشجویان وقتی با مشکل و گرفتاری مواجه می شوند، تسلیم نمی شوند

و از تلاش دست نمی کشند.

عده ای هم از درس خواندن دست می کشند و با سختی ها مبارزه نمی کنند. ملزم

بودن به انجام دادن کارها، مهم ترین عامل موفقیت در دانشگاه است.

درس خواندن، علی رغم وجود مشکلات:

اولین سال حضور دانشگاه برای شما دوران تغییر و سازگاری است. در سال اول دانشگاه،

به بسیاری از ارزش های تان شک می کنید. به فکر اهداف شغلی تان می افتید. در محیط

جدیدی قرار می گیرید و روابط جدیدی برقرار می کنید. اگر چند سال از درس و تحصیل دور

بوده اید یا در دبیرستان، دانش آموز کوشایی نبوده اید، مجبور می شوید عادت درس خواندن

را در خودتان ایجاد کنید. در ضمن گاهی با مشکلات مالی، شخصی و خانوادگی خاصی مواجه

می شوید که بیش از هر دورۀ دیگری روی شما فشار روانی می آورند.

همیشه دانشجویانی علی رغم مشکلات موجود موفق می شوند که عزم شان را برای درس

خواند جزم کرده باشند. شما نیز با وجود نگرانی ها و فشارهایی که در طول ترم خواهید

داشت باید هرطور شده درس بخوانید.در غیر این صورت، فرصت هایی را که شاید هرگز تکرار

نشوند، از دست می دهید.

اما ممکن است به جای درس خواندن تحت هر شرایطی، درس مورد نظر یا ترم را ول کنید.

پیش از هر اقدامی، با یک نفر مشورت کنید. در دانشکده آدم هایی مثل مشاوران ، اساتید و

سایر مقامات مسؤل هستند که می توانید با آن ها صحبت کنید.

این آدم ها می توانند دورنمایی از تصمیم تان برای شما ترسیم کنند. همیشه مواقعی پیش

می آید که محتاج بینش پیدا کردن دربارۀ خودمان هستیم و این بینش را دیگران می توانند به

ما بدهند.

  ادامه دارد….