(اختراع جدید تیم تحقیقاتی استاد شاه بابائی)

این بطری یکی از اختراعات جدید تیم تحقیقاتی استاد شاه بابایی می باشد که هدف از این طرح مدیریت احساس ماست

با توجه به این که احساس خوب تاثیرگذارترین عامل موفقیت و تلاش است این بطری با تنظیم احساس کمک شایانی به ما در همه لحظات خواهد کرد

IMG 3240 - پک حس خوب (بطری شخصیت نما)

فرض کنید مهره های سفید نماد حس خوب وشادابی،تمرکز،شجاعت،مطالعه ،مدیریت،محبت،صداقت و … شما را نشان میدهد و مهره های مشکی نماد حس بد و نا امیدی هستند

نحوه استفاده از بطری حس خوب :

بطری ساعتی :

تعداد مهره ها: ۳عددسفید و ۳عدد مشکی

زمان کنترل: هرشب

هر روز در ساعات ۱۲ ظهر-۱۸ عصر و ۲۴ شب کنترل میشود به این صورت که اگر در بازه ی زمانی  ۶ صبح تا۱۲ ظهر حس خوب ما حفظ شود  یک مهره سفید  روی میله بطری ساعتی می اندازیم و اگر حس ما در این مدت بد بود یک مهره مشکی روی میله بطری ساعتی می اندازیم

نکته: هر شب ساعت ۲۴ با توجه به  بطری ساعتی بطری روزانه را تنظیم میکنیم  اگر در بطری ساعتی تعداد مهره های سفید بیشتر بود در بطری روزانه مهره سفید می اندازیم و اگر تعداد مهره های مشکی در بطری ساعتی زیاد بود در بطری روزانه مهره ی مشکی می اندازیم

بطری روزانه:

تعداد مهره ها: ۷عدد سفید و ۷عدد مشکی

زمان کنترل: هرشب

نکته: آخر هفته یعنی  جمعه شب ها تعداد مهره های موجود در بطری روزانه  را می شماریم اگر تعداد مهره های سفید بیشتر بود در بطری هفتگی مهره سفید می اندازیم و اگر تعداد مهره های مشکی زیاد بود مهره مشکی می اندازیم

بطری هفتگی:

تعداد مهره ها :۴ عدد سفید و ۴عدد مشکی

زمان کنترل: آخر هر هفته (جمعه شب ها)

نکته:جمعه شب ها اگر تعداد مهره های سفید در بطری روزانه بیشتر بود یک مهره سفید در بطری هفتگی می اندازیم و اگر تعداد مهره های مشکی زیاد بود یک مهره مشکی می انداریم

بطری ماهانه:

تعداد مهره ها: ۱۲ عدد سفید ۱۲ عدد مشکی

زمان کنترل : آخر هر ماه

نکته: آخر ماه اگر تعداد مهره های سفید در بطری هفتگی بیشتر بود یک مهره سفید در بطری ماهانه می اندازیم و اگر تعداد مهره های مشکی زیاد بود یک مهره مشکی می انداریم

نکته ۲:اگر تعداد مهره های سفید و مشکی در بطری هفتگی برابر بود مهره سفید می اندازیم

این بطری بدون پشتیبانی به اندازه کافی مفید نخواهد بود

پشتیبانی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه میباشد یعنی هر شب جهت یادآوری برای کنترل بطری اس ام اس دریافت میکنید و این یادآوری به صورت هفتگی و ماهانه نیز انجام می شود.

و در زمان های مختلف آموزش های تقویتی برای مدیریت بهتر و تنظیم احساس در اختیار شما قرار خواهد گرفت

مهم مهم:

تنها مرکز مورد تایید برای تهیه این بطری تیم تحقیقاتی استاد شاه بابایی

تلفن پشتیبانی : 7-04133367136

پشتیبانی تلگرامی یا واتس اپ :09333566969

۷۵۰,۰۰۰ ریال