جلسۀ پنجم پک تندخوانی و تقویت حافظۀ مقدماتی

این جلسه شامل گلچین صوتی از کلاسهای استاد، جزوات تندخوانی و همچنین نرم افزار تندخوانی می باشد.

گلچینی از کلاسهای تندخوانی1 (صوتی) شامل:

شامل: اولین جلسه – اهمیت مرور در تندخوانی – برنامه ریزی – تکرار یک رفتار،آن را

به باور تبدیل می کند – تندخوانی و تمرین خواندن بدون درک – حذف تنبلی

– نیم کره ها

گلچینی از کلاسهای تندخوانی2 (صوتی)

شامل: رابطه باور ما با افزایش سرعت مرور – قوانین خطبری با درک – کدها

– مدیریت زمان – نیمکره ها – صندلی تمرکز-تکنیک خواندن مطالب تخصصی

– آخرین جلسه

جزوات تند خوانی شامل: 9 جزوه با فرمت  پی دی اف

نرم افزار تندخوانی (در این بخش به اضافه ی نرم افزار تند خوانی، چند کتاب

بسیار باارزش هم قرار داده ایم و توصیه میکنیم حتما حتما آن ها را مطالعه بفرمایید)

 نحوه استفاده از این نرم افزار را با کلیک بر روی دکمۀ پایین یاد بگیرید.

۵۵۰,۰۰۰ ریال