• 1 D8 B3 D8 AE D9 86 D9 88 D8 B1 DB 8C 450x450 01a1fce877bd66f6d8b19571245bdc3d - فایل صوتی جلسه اول کارگاه سخنوری استاد شاه بابایی

  فایل صوتی جلسه اول کارگاه سخنوری استاد شاه بابایی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال

  این محصول درونِ یک فایل زیپ قرار دارد و بلا فاصله بعد از خرید و پرداخت، دسترسیِ شما

  به صفحۀ دانلود فراهم امکان پذیر خواهد بود.

  از این پس با ورود به صفحه کاربری خود، می توانید به طور دائم و مادام العمر به دانلودهای

  خود دسترسی داشته باشید.

  حجم فایل زیپ شده : ۵۹ MG

  توجه: لطفا از کپی کردن لینکها خودداری کنید و فقط از کامپیوتر و لپتاپ

  برای دانلود، استفاده کنید زیرا در غیر این صورت ممکن است اجرا نشوند.

   

 • 2 D8 B3 D8 AE D9 86 D9 88 D8 B1 DB 8C 450x450 d906ea88175bc2fe452cec8bc297a3d0 - فایل صوتی جلسه دوم کارگاه سخنوری استاد شاه بابایی

  فایل صوتی جلسه دوم کارگاه سخنوری استاد شاه بابایی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال

  این محصول درونِ یک فایل زیپ قرار دارد و بلا فاصله بعد از خرید و پرداخت، دسترسیِ شما

  به صفحۀ دانلود فراهم امکان پذیر خواهد بود.

  از این پس با ورود به صفحه کاربری خود، می توانید به طور دائم و مادام العمر به دانلودهای

  خود دسترسی داشته باشید.

   

  حجم فایل زیپ شده : ۱۵۳ MG

  توجه: لطفا از کپی کردن لینکها خودداری کنید و فقط از کامپیوتر و لپتاپ

  برای دانلود، استفاده کنید زیرا در غیر این صورت ممکن است اجرا نشوند.