• فایل صوتی جلسه اول کارگاه سخنوری استاد شاه بابایی

  فایل صوتی جلسه اول کارگاه سخنوری استاد شاه بابایی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال

  این محصول درونِ یک فایل زیپ قرار دارد و بلا فاصله بعد از خرید و پرداخت، دسترسیِ شما

  به صفحۀ دانلود فراهم امکان پذیر خواهد بود.

  از این پس با ورود به صفحه کاربری خود، می توانید به طور دائم و مادام العمر به دانلودهای

  خود دسترسی داشته باشید.

  حجم فایل زیپ شده : ۵۹ MG

  توجه: لطفا از کپی کردن لینکها خودداری کنید و فقط از کامپیوتر و لپتاپ

  برای دانلود، استفاده کنید زیرا در غیر این صورت ممکن است اجرا نشوند.

   

 • فایل صوتی جلسه دوم کارگاه سخنوری استاد شاه بابایی

  فایل صوتی جلسه دوم کارگاه سخنوری استاد شاه بابایی

  ۲۵۰,۰۰۰ ریال

  این محصول درونِ یک فایل زیپ قرار دارد و بلا فاصله بعد از خرید و پرداخت، دسترسیِ شما

  به صفحۀ دانلود فراهم امکان پذیر خواهد بود.

  از این پس با ورود به صفحه کاربری خود، می توانید به طور دائم و مادام العمر به دانلودهای

  خود دسترسی داشته باشید.

   

  حجم فایل زیپ شده : ۱۵۳ MG

  توجه: لطفا از کپی کردن لینکها خودداری کنید و فقط از کامپیوتر و لپتاپ

  برای دانلود، استفاده کنید زیرا در غیر این صورت ممکن است اجرا نشوند.