برای ثروتمند شدن از کجا آغاز کنیم؟

برای ثروتمند شدن از کجا آغاز کنیم؟

اغلب مردم برای کسب درآمد بیشتر در پی یافتن پاسخی بر این سؤالند

که از کجا باید شروع کنند؟

بعضی از افراد با افزایش اندکی بر در آمدشان قانع و راضی اند؛ اما برخی

دیگر در پی کسب ثروت فراوانند. به هر حال، جهان لبریز از نعمت و فراوانی

است، و سهم هر کس از گنجینۀ پر نعمت کائنات، به اعتقاد و بلند پروازی

وی بستگی دارد. با وجود این، همواره این پرسش مطرح است که از کجا

باید آغاز کرد؟

باور کنید که می توانید ثروتمند شوید.

   اگر چه این عبارت ساده وپیش پا افتاده به نظر می آید، اما ارزش تجزیه

و تحلیل و ژرف اندیشی را دارد.

  متأسفانه جامعه و تفکر قالبی و سنتی آن چنین باور نادرستی را در اذهان

عموم جا انداخته است که ثروت، شوکت و جلال تنها به گروه دسته خاصی

تعلق دارد و همۀ مردم را در این عرصه راهی نیست. بارها از اطرافیانتان

شنیده اید که کسب ثروت و تمول خواب و خیالی بیش نیست و شما باید

واقع بین باشید و بیهوده وقت خود را تلف نکنید. به بیانی دیگر، اغلب مردم

بر این باورند که ثروت و تمول فراوان در انحصار عده ای قلیل است که از روز

ازل گل وجودشان را چنین سرشته اند.

حال آن که، محدودیت در کسب موفقیت، تمول و کامروایی، تنها ناشی از یک

محدودیت ذهنی است.

برای ثروتمند شدن از کجا آغاز کنیم؟

   اکنون به نظام فکری خود بیندیشید و ببینید که چه باورهایی مانع دستیابی

شما به ثروت و کامروایی است. بگذارید که موانع ذهنی شما، چون دمل هایی

چرکی سر باز کنند. با مشاهدۀ چنین عفونت های ذهنی که مانع دستیابی

شما به ثروت و تمولند، عالی ترین موهبت ها و عطایای زندگی را دارید.

چه بسا هر روز فرصت های ارزشمندی را به دست می آورید و یا گاهی سروشی

باطنی، اندیشۀ خلاقه ای را در شما زمزمه می کند، اما تنها به دلیل باور نداشتن

لیاقت توانگری در خود، به این فرصت ها پشت پا می زنید و اندیشه های بکر را در

نطفه خفه می کنید.

   همۀ ما به طور طبیعی در عرصه های مادی و معنوی توانگریم. کافی است به

فراوانی ثروت و زیبایی های اطراف خود چشم بگشاییم و توانایی های خود را باور

کنیم. حقیقت این است که کسب موفقیت به هیچ وجه دشوار تر از تجربۀ شکست

نیست. یکی از مهمترین دلایل دست نیافتن به اهداف و آرزوها برنامه ریزی برای

تنگدستی است. در حقیقت، بسیاری از مردم به شکست و ناکامی خو کرده اند.

این حالت معمولاً از اعتقاد ریشه دار بی ارزش بودن ناشی می شود که در

نخستین سال های کودکی به وجود می آید و رویدادهای ناگوار زندگی هم به

آن قوام و استحکام می بخشد. در نتیجه، شخص، با یک تصور غلط غیر ارادی،

زمینه های ناکامی خویش را فراهم می آورد و برای ترک چنین عادتی هم خود را

ناتوان می یابد. برای دست یافتن به غنا وتمول باید به طور عمیق در نظام باورهای

خود تجدید نظر کرده تا آن را از زوائد نادرست، پاک و تصفیه کنید و به راستی بپذیرید

که رسیدن به قلۀ موفقیت، هرگز سخت تر از فرو افتادن در درۀ ذلت و ناکامی نیست.

ضمیر ناهشیار مابین اندیشه های سازنده و مخرب تفاوتی قایل نیست و برای

متجلی کردن هرکدام نیروی یکسانی را به کار می برد، به همین دلیل کافی است

که در برنامۀ ذهنی خود تغییری پدید آوریم. چند لحظه بیندیشید،آیا ناکامی های شما

از رویدادهای گوناگون و پیچیده ای ناشی می شود؟ برای شناخت نقاط ضعف خویش

به اوضاع و احوال خود نظری بیفکنید تا عواملی را که موجب شکست و ناکامی

شما می شوند، بشناسید. آیا فرصت های طلایی را به سادگی از دست می دهید؟

آیا از نشست و برخاست با افراد بلند پرواز و موفقی که می توانند شما را در بالا

رفتن از نردبان ترقی حمایت کنند، طفره می روید؟ آیا بررسی هر گونه طرح ارزنده ای

را بیهوده می پندارند و با سیری قهقرایی خود را شکست می دهید؟ باید بپذیرید که

ایجاد زمینۀ شکست و ناکامی برای ذهن ناهشیار امری عادی است، زیرا به ماهیت

برنامه ای که در اختیارش گذاشته می شود توجهی ندارد.

                                                                                                        ادامه دارد….

منبع : کتاب : توانگران چگونه می اندیشند- نویسنده : چارلز آلبرت پویسانت

چطور علی رغم تمام مشکلات در دانشگاه خوب تحصیل کنیم؟ 

اگر از دانشجویان سؤال کنید که  چرا دانشگاه آمده اند، جواب های مختلفی می شنوید.

عده ای برای رشد و تعالی خود آمده اند، عده ای برای کار پیدا کردن و عده ای برای به

دست آوردن دل دوستان یا خانواده شان و خلاصه خیلی دلایل دیگر. اما به هر دلیلی که

وارد دانشگاه شده باشند انتظار دارند تحصیل در دانشگاه برای آن ها یک تجربۀ مثبت

و ارزشمند باشد. با این وصف، بسیاری از دانشجویان نمی توانند از وقت شان در دانشگاه،

حداکثر بهره را ببرند. آن ها معمولاً احساس می کنند نمی توانند کاری را که باید انجام

بدهند، انجام بدهند. در حالی که مشکل اصلی آنان این است که نمی دانند آن را چطور

انجام بدهند. توصیه ها و راهنمایی های زیر به شما کمک می کنند حداکثر بهره را از

دانشگاه ببرید.

نگرش درست:

در شروع ترم باید بگویید(( درس می خوانم)). با شروع ترم، باید در کلاس ها شرکت

کنید و تکالیف تان را انجام بدهید. در این بین باید کارهای آسان و سختی انجام بدهید.

عده ای از دانشجویان وقتی با مشکل و گرفتاری مواجه می شوند، تسلیم نمی شوند

و از تلاش دست نمی کشند.

عده ای هم از درس خواندن دست می کشند و با سختی ها مبارزه نمی کنند. ملزم

بودن به انجام دادن کارها، مهم ترین عامل موفقیت در دانشگاه است.

درس خواندن، علی رغم وجود مشکلات:

اولین سال حضور دانشگاه برای شما دوران تغییر و سازگاری است. در سال اول دانشگاه،

به بسیاری از ارزش های تان شک می کنید. به فکر اهداف شغلی تان می افتید. در محیط

جدیدی قرار می گیرید و روابط جدیدی برقرار می کنید. اگر چند سال از درس و تحصیل دور

بوده اید یا در دبیرستان، دانش آموز کوشایی نبوده اید، مجبور می شوید عادت درس خواندن

را در خودتان ایجاد کنید. در ضمن گاهی با مشکلات مالی، شخصی و خانوادگی خاصی مواجه

می شوید که بیش از هر دورۀ دیگری روی شما فشار روانی می آورند.

همیشه دانشجویانی علی رغم مشکلات موجود موفق می شوند که عزم شان را برای درس

خواند جزم کرده باشند. شما نیز با وجود نگرانی ها و فشارهایی که در طول ترم خواهید

داشت باید هرطور شده درس بخوانید.در غیر این صورت، فرصت هایی را که شاید هرگز تکرار

نشوند، از دست می دهید.

اما ممکن است به جای درس خواندن تحت هر شرایطی، درس مورد نظر یا ترم را ول کنید.

پیش از هر اقدامی، با یک نفر مشورت کنید. در دانشکده آدم هایی مثل مشاوران ، اساتید و

سایر مقامات مسؤل هستند که می توانید با آن ها صحبت کنید.

این آدم ها می توانند دورنمایی از تصمیم تان برای شما ترسیم کنند. همیشه مواقعی پیش

می آید که محتاج بینش پیدا کردن دربارۀ خودمان هستیم و این بینش را دیگران می توانند به

ما بدهند.

  ادامه دارد….

تصمیم بگیرید و ثروتمند شوید

در مقالۀ (تصمیم بگیرید و ثروتمند شوید) می پردازیم به بحث دربارۀ سه تصمیم بزرگ

در رسیدن به موفقیت زندگی، جمع نتیجه تمام تصمیم هایمان است.

این یکی از زیباترین جملاتی است که رمان نویس مشهور آلبرت کامو در میان چند آثار

جاودانه اش، نوشت… او مانند دیگر روشنفکران تاریخ، دریافته بود که زندگی ما را تصمیم

هایمان می سازند.

اهمیت تصمیم گیری به حدی است که میتواند یک فرد ناموفق را تبدیل به فردی موفق،

یا یک فرد موفق را با یک تصمیم گیری بد، تبدیل به فردی ناموفق کند. اگر زندگینامه هر

فرد موفقی را بخوانید، به احتمال زیاد به مهم ترین بخش آن برخورد کردید:

آنها یکبار، تصمیم گرفتند موفق شوند و موفق هم شدند.

حتی نیکلای چرنیشفسکی، نویسنده، فیلسوف و منتقد هنری مشهور روسی، کتابی

با عنوان “چه باید کرد؟”  در قالب رمان نوشت که در آن شرح داد؛ چرا با اینکه همه مان

میدانیم برای موفق شدن چه راهی را باید بپیماییم اما کمتر کسی از ما آن راه را می پیماید

و موفق میشود؟

از طرفی دیگر رمان نویس مشهور روسی لئو تولستوی نیز مقاله ای با عنوان “چه باید کرد؟”

عجیب را نقد و بررسی کرد. در همین زمینه، دکتر علی شریعتی نویسنده جامعه شناس

بنام ایرانی، کتابی با عنوان مشابه نوشت “چه باید کرد؟” و دقیقا به بررسی همین موضوع

پرداخت و راهکارهایی ارائه داد…

حتی ولادیمیر لنین رهبر پرآوازه ی انقلاب کومونیستی روسیه نیز، کتابی با عنوان “چه باید کرد؟”

به رشته تحریر درآورد و این موضوع را بررسی کرد.

آیا میدانید خلاصه ی نتیجه گیری تمام این مقالات و نقد و بررسی چه بود؟ باید تصمیمی گرفته

شود.

بله؛ شما حتی اگر بهترین راه ثروتمند شدن را هم بلد باشید، تا زمانی که تصمیم نگیرید آن را

بپیماید و ثروتمند شوید، هرگز قدم در آن راه نخواهید گذاشت.

روزانه حتما با افرادی سروکار دارید که به صورت توقف ناپذیری از زندگی و حال و روزشان در حال

شکایت و غر زدن هستند، آیا آنها نمیدانند راه صحیح تغییر اوضاع و شرایطشان چیست؟ قطعا

میدانند، پس چه باید کرد؟ آنها هنوز تصمیم نگرفتند اوضاع و شرایطشان را تغییر دهند.

در کتاب آسمانی انجیل آمده است : “بخواهید، تا به شما داده شود… در بزنید تا دربان بزرگ

در را بر رویتان بگشاید.” آیا تمام این نشانه های اهمیت تصمیم گیری نیست؟ البته، لازم به ذکر

است، حتی فردی که تصمیمی نمیگیرد، ناخودآگاه تصمیم گرفته است که تصمیم نگیرد.

شما نمیتوانید از تصمیم گیری فرار کنید.

اگر شما برای خودتان تصمیم نگیرید، زندگی برای شما تصمیم میگیرد. اگر شما انتخاب نکنید،

زندگی برای شما انتخاب خواهد کرد… پس بهتر است هرچه زودتر دست به کار شوید و اختیار

زندگی تان را خودتان به دست بگیرید.

و اما مهم ترین چیزی که قرار است در این مقاله یاد بگیرید:

انسان ها روزانه با ۳ تصمیم مهم مواجه میشوند، ۳ تصمیمی که به راحتی میتواند موفقیت آنها

را نتیجه دهد. این ۳ تصمیم مهم زندگی را فقط ۳% از کل مردم جهان از آن آگاه هستند و هر

روز در مورد آنها فکر میکنند.

این ۳% افراد موفق جهان هستند، که دریافته اند این ۳ تصمیم مهم، به روشنی کیفیت زندگی

شان را تعیین میکند. افراد عادی و ناموفق، نه تنها به راحتی از کنار این ۳ تصمیم مهم زندگی

عبور میکنند، بلکه تصمیم گیری آنرا نیز به دنیا و شرایط و محیط شان می سپارند…

شما در این مقاله با ۳ تصمیم فوق العاده مهم زندگی تان آشنا میشوید، که هر روز با آن روبرو

خواهیدشد، کافیست در مورد اهمیت آنها آگاهی پیدا کنید، تا یکبار برای همیشه، کیفیت زندگی

تان را به حداکثرین حد ممکن برسانید.

کافیست این ۳ تصمیم مهم را هر روز به مدت ۲۱ روز مرور کنید و تصمیم گیری تان را انجام دهید،

تا شاهد معجزاتی در زندگیتان باشید !

تصمیم بگیرید و ثروتمند شوید

تصمیم مهم شماره ۱:

با دقت انتخاب کنید بر روی چه چیزی تمرکز کنید.

در یک لحظه ،هزاران مورد متفاوت در حال رقابت اند تا حواس شما را بربایند. شما میتوانید بر

روی چیزی که الان و در لحظه اکنون اهمیت دارد و یا چیزی که میخواهید آینده خلق کنید و یا

اصلا بر روی گذشته، تمرکز کنید.

هرکجا که تمرکزتان را معطوف کنید، سیل عظیم انرژی را نیز به آن سو هدایت میکنید.

هرکجا که تمرکز میکنید و الگویی را که از آن پیروی میکنید، به سادگی قدرت شکل دهی کل

زندگی تان را دارد.

شما بر روی چه چیزی تمرکز میکنید؟

آنچه را که از دست دادید؟ یا آنچه را که هم اکنون در دست دارید؟

همیشه به جای اینکه تمرکزتان را بر نداشته ها، نتوانسته ها، نبودن ها و کمبود ها؛ بر روی

داشته ها، توانسته ها و بودن هایتان تمرکز کنید، حتی آنچه را نداشتید را در آینده تصور کنید

که بدست آوردید، حتی اگر هیچ نشانه ای در زمان حال پیدا نمیکنید که با آینده تان همخوانی

داشته باشد، شما فقط تصور کنید.

شما اغلب اوقات بر روی چیزهایی که تحت کنترل تان هستند تمرکز میکنید، یا چیزهایی که

کنترلی بر آنها ندارید؟ اگر معمولا بر روی چیزهایی  تمرکز دارید که کنترلی بر آنها ندارید (رفتار

دیگران، گفته های مردم، وضعیت اقتصاد کلان کشور و جهان، خواسته های دیگران و …) در

زندگی تان استرس و اضطراب بیشتری خواهید داشت.

شما میتوانید بر روی عرصه های متفاوت زندگی تــاثـــیـــر داشته باشید، اما عملا نمیتوانید آنها

را کنترل کنید. زمانی که این تصمیم مهم را درک کردید؛ ذهن تان آماده تصمیم بعدی خواهد بود…

تصمیم مهم شماره ۲:

دریابید، تمام اتفاقات و رویدادها چه معنایی دارند؟

علی رغم باور عموم، آنچه که برای شما اتفاق می افتد، یا در هر وضعیت مادی ای که قرار دارید

و یا هرآنچه که بودید (یا انجام دادید) هیچ تاثیری بر روی وضعیت فعلی و آینده تان ندارد ! تنها

چیزی که تاثیر مستقیم دارید، معنا و مفهومی است که شما به آن شرایط و رویداد و وضعیت

میدهید و همان را برداشت میکنید.

برای مثال، قطع شدن دست پسری در جنگ میتواند برایش افتخار باشد و برای شخص دیگری

باعث بدبختی، اینکه تصمیم بگیریم چه برداشتی از وضعیت داشته باشیم، بیشتر از وضعیت

موجود اهمیت دارد.

لئو تولستوی، در کتابش می نویسد “زندگی انسان، ۱۰% مربوط به اتفاق هایی است که

برایش روی میدهند و ۹۰% عکس العملی که نسبت به آنها نشان میدهد.”

یعنی هیچ رویدادی به خودیِ خود نه بد است، نه خوب؛ اینکه چه صفتی داشته باشد دست

خود شماست. اگر تمام اتفاقات زندگی تان تا به امروز بد بوده، شما انتخاب کردید.

شما میتوانید همین الان هم انتخاب کنید انتخاب های بعدی تان تماما خوب باشند.

اگر به این تصمیم گیری عادت نداشته باشید، اکثر اوقات ذهن شما همان برخوردی را که با

اتفاقات قبلی داشته، نسبت به اتفاقات فعلی خواهد داشت. بنابراین اگر عادت ندارید جنبه

مثبت هر اتفاقی را ببینید، باید آگاه باشید. هر روز آگاهانه تصمیم بگیرید از هر رویدادی چه

برداشتی داشته باشید.

وضعیت و شرایط بد مالی برای یکنفر باعث خلق کسب و کاری و تولید ثروت میشود، برای یک

نفر دیگر باعث بدبختی و عذاب جاودانه؛ این شما هستید که باید تصمیم بگیرید کدام مورد را

انتخاب کنید؟

درست زمانی که معنای مثتبی از هر اتفاق و وضعیت و شرایط دریافت کردید، باعث بروز احساس

در شما میشود و احساس خوب و مثبت زیربنای تصمیم بعدی را برای شما فراهم میکند…

تصمیم بگیرید و ثروتمند شوید

تصمیم مهم شماره ۳:

چه کار خواهید کرد؟

اقدامات و اعمالی که انجام میدهید، با تمام قدرت توسط احساسات شما شکل میگیرند.

هر اقدامی که میخواهید انجام دهید، در شرایط احساسی مثبت و خوب، به طرز باور نکردنی ای

متفاوت انجام خواهید داد.

به زبان ساده تر؛ اینکه چه کاری انجام میدهید مهم نیست!

مهم این است که دقیقا چه چیزی باعث میشود آن کار را انجام بدهید یا انجام ندهید.

اگر میخواهید اعمالتان و رفتارتان را شکل دهید، سریع ترین راه این است که ابتدا مشخص

کنید تمرکزتان بر چیست؟ سپس، بر روی معنایی که از میخواهید برداشت کنید، تصمیم بگیرید

و بعد احساسی که توسط معنای و مفهوم درک مورد نظر درک کرده اید، به شما قدرت انجام

کاری متفاوت را خواهد داد.

بعضی افراد، ناخواسته و بدون اینکه بدانند چه تصمیم هایی را قبلا گرفته اند، به صورت خاموش

عصبانیت شان را بروز میدهند و بعضی افراد دیگر آشکارا آنرا بروز میدهند.

اگر میخواهید اعمالتان دقیقا یک زندگی با کیفیت برای شما به ارمغان بیاورد، کافیست بر روی

سه ستون احترام، لذت و عشق بنا کنید.

و افرادی که باعث عصبانیت و اضطراب شما میشوند را …خیلی ساده از زندگیتان بیرون کنید.

آنها مانع موفقیت شما خواهند شد.

حال شما از روند تصمیم گیری و نتیجه و قدرت اعمال تان آگاه هستید، از این پس به دنبال

افرادی باشید که از زندگی انتظاراتی مشابه انتظاراتی که شما میخواهید، دارند و تجربیاتی

مشابه آنچه میخواهید داشته باشید، بدست آورده اند. با آنها معاشرت کنید. از آنها تاثیر

بپذیرید. الهام بگیرید.

روابط شما با این افراد باعث تغییر تمرکزتان خواهد شد… تغییر تمرکز هم باعث دریافت معنای

مثبت و اثربخش از زندگی خواهد شد و یک معنای مثبت و اثربخش باعث اعمال مثبت و موفقیت

آمیز خواهد شد…

نقش تغذیه روی نمرات دانش آموزان و دانشجویان

در دوران امتحانات معمولاً دانش آموزان و دانشجویان به علت ترس از عدم موفقیت در امتحان،

دچار استرس و اضطراب

می شوند.یکی از اثرات مهم استرس این است که موجب اتلاف مواد مغذی از بدن شده و نیاز

بدن را به این مواد افزایش

می دهد، بنابر این غذای عادی و معمولی که انسان مصرف می کند، در مواقعی که فرد دچار

اضطراب و استرس است،

نمی تواند پاسخگوی نیازهای تغذیه ای انسان باشد و چنانچه این حالت ادامه یابد،  می تواند

منجر به سوء تغذیه شود.

   در زمان امتحانات و کنکور،  به علت فعالیت های فکری زیاد ممکن است تمایل فرد به مصرف

مواد شیرین افزایش یابد؛ چرا که انرژی لازم برای فعالیت سلول های عصبی صرفاً از گلوکز است

و گلوکز در اثر متابولیسم کربوهیدرات ها ( مواد قندی و نشاسته ای) حاصل می شود.

    چون شیرینی ها ارزش تغذیه ای بالایی ندارند لذا نمی توانند نیازهای تغذیه ای انسان را تأمین

کنند و چنانچه جانشین غذای اصلی گردند، موجب بروز سوء تغذیه به خصوص در کودکان و نوجوانان

خواهند شد.

مواد مغذی در غذاهای متنوع به خصوص مواد حاوی امگا ۳، می توانند عملکرد افراد را از طریق تأثیر

بر حافظه تغییر دهند، همانگونه که تغذیۀ نامناسب می تواند اثرات ماندگار منفی بر عملکرد مغز و

ادراک داشته باشد.

نقش تغذیه روی نمرات دانش آموزان و دانشجویان

   در دوران امتحانات چون افراد وقت زیادی را برای مطالعه صرف می کنند، با عجله و در مدت کوتاهی

غذا می خورند، بنابر این موادی را ترجیح می دهند که به راحتی خورده شوند و نیاز به پوست کندن،

خرد کردن و جویدن زیاد نداشته باشند. به همین علت معمولاً از خوردن فیبر غذایی امتناع می کنند که

این امر باعث بروز اختلالات مختلف از قبیل: یبوست و در سنین بالاتر افزایش چربی خون، بروز عوارض

قلبی- عروقی، سکته، افزایش فشار خون، چاقی، دیابت و بسیاری عوارض نا گوار دیگر می شود.

بعضی افراد به دلیل آن که شبها مطالعه می کنند و دیر به بستر می روند، صبح دیر از خواب برمی خیزند

در نتیجه فرصتی برای خوردن صبحانه ندارند و بدون مصرف صبحانه مشغول مطالعه می شوند . این مسئله

عوارض زیادی در بر دارد؛ از جمله آن که موجب افت قند خون می شود که عوارض عصبی از قبیل سستی،

بی حالی، خستگی، عصبانیت، بی حوصلگی و افسردگی را در بردارد، به خصوص کاهش حافظه و قدرت

یادگیری یکی از اختلالات مهم افت قند خون یا هیپوگلیسیمی است، بنابر این افرادی که بدون خوردن صبحانه

در جلسۀ امتحان یا کنکور شرکت می کنند، شانس کمتری برای موفقیت در امتحان را دارند.

   معمولاً در دوران امتحان، افراد خوردن آب را فراموش می کنند و یا از مصرف آب خودداری می کنند. این امر

باعث بروز یبوست، اِدِم، اختلال در پوست و اختلال در واکنش های بیوشیمیایی داخلی بدن می شود و

سلامتی شخص را به خطر می اندازد.

  عوارض و اختلالاتی که به علت تغذیۀ نادرست در دوران امتحانات و کنکور ممکن است برای داوطلبان پیش آید

و سلامتی آنان را تهدید کند، عبارتند از:

-کاهش قدرت حافظه و یادگیری

-اضطراب و استرس

-کمبود رشد و کوتاهی قد

-کاهش قدرت بینایی

-ناراحتی های عصبی از قبیل بدخلقی، پرخاشگری، بی حوصلگی، خستگی و گیجی، افسردگی و کم خونی.

-کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت ها

توصیۀ تغذیۀ مفید

-مصرف بیشتر لبنیات از قبیل:

شیر، ماست، پنیر کم چرب و کشک ، برای افرادی که در سنین رشد هستند، ضروری است. به خصوص در وعدۀ

صبحانه مصرف شیر و پنیر مفید است

-مصرف تمام وعده های اصلی غذایی یعنی صبحانه، ناهار و شام و میان وعدۀ صبح و عصرانه مفید است و

خصوصاً وعده های اصلی غذایی اصلاً نباید حذف شوند.

-استفاده از نان و غلات و گوشت و حبوبات و ماهی و تخم مرغ ، به حفظ سلامت کمک می کند. در ضمن ویتامینها

و مواد معدنی لازم را به بدنشان می رساند.

-پروتئین موجود در ماهی و تخم مرغ از نوع بسیار خوب و با کیفیت بالاست و برای رشد ضروری است.

-خوردن صبحانه برای همۀ افراد به خصوص کودکان و نوجوانان لازم است و به تقویت حافظۀ آنان کمک زیادی میکند.

-مصرف آب میوه ها و سبزی هایی مانند مرکبات، گوجه فرنگی، هویج  در دوران امتحان مفید است، چون حاوی

ویتامین های ضروری برای تقویت قدرت حافظه، شادابی و افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری ها است.

-مصرف حداقل روزانه یک لیوان شیر به همراه خرما موجب آرامش اعصاب می شود.

-از نوشیدن قهوه و چای زیاد و غذاهای پر ادویه پرهیز کنید که باعث تشدید استرس می شود.

-از مصرف غذاهای بسیار پر چرب مثل کره، خامه و انواع سس ها که باعث تجمع خون در دستگاه گوارش شده

و حالت خواب آلودگی را بوجود می آورد، اجتناب کنید…

ثروت چیست؟

کلمه ثروت مفهوم عامی دارد که در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. ثروت

به عنوان معیاری برای تعیین جایگاه اقتصادی افراد به شمار می رود. تعریف ثروت کلاً

ثروت ابزارای است برای رفع نیازهای بشر.

در قدیم مفهوم ثروت بیشتر به دارا بودن مواد طبیعی ارزشمند مانند طلا و گوهر و گنج

اطلاق می شد. اما بعد از انقلاب صنعتی مفهوم تولید نیز به عنوان منبع ثروت مطرح

گردید. دارای ها عموماً بر دو نوع اند: ۱- واقعی ۲- غیر واقعی. دارای های واقعی عبارتند

از: ماشین آلات، زمین¬ها و ساختمان و …. که در اختیار افراد قرار دارند و بازدهی آنها

همان استفاده ای است که مالک بدون پرداخت اجاره از آن می¬برد. دارای های غیر

واقعی بر دو نوع است الف) دارایی های مالی ب) سرمایه انسانی. مجموع تمام این

انواع دارای را به نوعی ایجاد مطلوبیت می کنند تحت عنوان ثروت خوانده می¬شود.

بازدهی اجزای ثروت منظور از بازدهی افزایش ارزش یا قیمت در طول زمان است.

بدیهی است اگر ارزش ثروت با گذشت زمان کاسته شود به معنای بازدهی منفی

است.

بازدهی دارایی های مالی:

پول: پول به عنوان یکی از مهمترین دارایی ها، اغلب به علت وجود تورم دارای بازدهی

مالی منفی است. یعنی رفته رفته ارزش آن کمترمی شود. ولی از آنجاییکه دارنده پول

می تواند راحت تر مبادلات روزمره را انجام دهد، پس از نظر ذهنی پول مطلوبیت دارد.

اوراق قرضه: اوراق قرضه نوعی از دارای است که دارنده آن تا انقضاء مدت اوراق

می تواند ماهانه مبلغی سود دریافت کند.

سهام: به نوعی شراکت فرد خریدار در سود و زیان شرکت فروشنده سهم است.

علاوه بر آن، چنانچه ارزش سهام شرکت در بورس بالا رود یا پایین بیاید، فرد خریدار نیز

از آن نفعیا ضرر می برد.

بازدهی دارایی های واقعی: بازدهی دارایی های واقعی نظیر خانه و ماشین و ..

بهره مندی است که نصیب مالک آن می شود.

بازدهی ثروت انسانی: کسب مهارت، دانش و تجربه توسط افراد باعث افزایش ثروت

انسانی خواهد بود. البته واضح است که در هر جامعه ای و در هر نظام اقتصادی تعاریف

فوق به اقتضای شرایط و نظام اقتصادی آن جامعه دستخوش تغییر خواهد شد. تولید ثروت

از مطالب فوق چنین بر می آید که هر گونه عملی که باعث افزایش دارایی ها و در نتیجه

افزایش رضایتمندی افراد شود به معنای تولید ثروت است.

ثروت چیست؟

منابع تولید ثروت عبارتند از۳ گروه عمده:

۱- مواهب طبیعی مانند زمین که انسان با ایجا تغییرات در آن در جهت رفع نیازهای خود بر

می آید، جزء ثروت های طبیعی بشمار می روند. ۲

– اگر شخص با استفاده از قدرت ذهنی و جسمی اقدام به تولید نماید از آن بعنوان تولید

ثروت واقعی و انسانی نام برده می شود. ۳

– افراد می توانند از مقدار ثروتی که در دست دارند برای تولید ثروت بیشتر استفاده کنند.

در نظام های سرمایه داری مهمترین عامل تولید ثروت همانا خود ثروت است. اما از نظر

سوسیالیست ها اصلی ترین عامل تولید ثروت کار نیروی انسانی است. در مکتب اسلام

هر سه جزء مواهب الهی، نیروی انسانی و ثروت اولیه بعنوان عوامل تولید ثروت قلمداد

می شود. توزیع ثروت اگر این گفته کارل زید را بپذیریم که ثروت بع معنای انباشت امکانات

است، پس اینکه ثروت در اختیار چه کسی است و با آن چه می کند بسیار مهم است.

نظام سرمایه داری ثروت را متعلق به دارنده آن می داند. اما به عقیده سوسیالیست ها

تمامی ثروت حتی لوازم شخصی افراد در اختیار دولت است. از نظر اسلام بخشی از منابع

مشترک مانند معادن، درختان، زمین های بایر و… توسط دولت اداره می شود اما درآمدش

متعلق به همه مردم است. در واقع مالکیت دولتی است اما منافعش عمومی است. همچنین

دارایی های فرد و ثروتی که ناشی از کار و تلاش و یا حتیاز ارث خانوادگی وی باشد در تملک

انحصاری خود اوست و هیچ کس حق بهره برداری از آنها را ندارد. می توان نتیجه گرفت که از

دیدگاه اسلام مالکیت فردی دارای احترام می باشد. مصرف ثروت قاعدتاً همه ثروت ها به مصرف

می رسند. اما طریقه و نتایج مصرف در موقعیت های مختلف، متفاوت است.

مصارف تولیدی و صنعتی: مصرف تولیدی بدین معنی است که نه تنها از مقدار ثروت اولیه کاسته

نمی شود بلکه ثروت جدیدی هم تولید می گردد. به عبارت دیگر نه تنها هزینه ناشی از مصرف ثروت

جبران می شود بلکه نفعی نیز حاصل می شود. مانند کشاورزی که از ثروت هایی مانند آب و خاک

و ادوات کشاورزی در جهت تولید ثروت جدیدی با نام محصول استفاده می کند، و یا کارگری که با

استفاده از مواد اولیه و دستگاهها کالایی را عرضه می دارد.

مصرف تولیدی ثروت نه تنها به حیات نظام اقتصادی ضرر نمی زند بلکه برای بدست آوردن ضروریات

زندگی انسان لازم می باشد.

مصارف غیرتولیدی: منظور از این نوع مصارف، این نیست که الزاماً ناپسند و مضر هستند بلکه

اثری که دارند قابل توجه است. زیرا ثروت را به مصرف می رسانند و برطرف می کنند بدوناینکه

فوراً ثروت جدید یا حتی معادل را جایگزین نماید. مصارف روزانه و مایحتاج عمومی مردم از این قبیل

است. نوع خاصیاز این مصارف که اقتصاد را دچار مشکل می کند انباشته کردن ثروت به ویژه پول

است. برخی از افراد به جای اینکه ثروت ثروت شان را در چرخه تولید و صنعت وارد کنند تا هم به

رشد اقتصادی منجرشود و هم سود حاص از سرمایه شان را کسب کنند، ترجیح می دهند که

مستقیماً با قرض دادن و سپس بهره گرفتن به کسب ثروت اقدام کنند صرف نظر از اینکه پول و

سرمایه شان در چه راهی مصروف گشته است. هر چند این روش از ریسک و خطر کمتر ی

برخوردار است اما از این روی که منجر به رکود و عقب افتادگی صنایع می شود و در بلند مدت

اقتصاد را با کمبود منابع تولیدی مواجه می سازد مصرف مضر و بی فایده تلقی می گردد…