جناب آقای علی شبیری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی شبیری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی   مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و […]

جناب آقای اکبر میرزاخانی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای اکبر میرزاخانی تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۳/۲۰ تحصیلات:روانشناسی ورزش-مدیریت ورزش – دکترای هنرهای رزمی شغل: مشاور و مدرس بین المللی ورزش مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره […]

جناب آقای امیرحسین حمیدی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای امیرحسین حمیدی تاریخ تولد: ۱۳۸۳ /۱۲/۰۷ مهارت ها و تخصص ها کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای هادی حسنی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای هادی حسنی تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۶/۲۹ تحصیلات: لیسانس حسابداری و فوق دیپلم مکانیک و در حال حاضر دانشجوی فوق لیسانس حسابداری شغل:کارمند یا کارشناس حسابداری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به […]

سرکار خانم فائزه محمدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فائزه محمدی تاریخ تولد: ۱۳۷۶/۱۲/۸ تحصیلات: دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی شغل: مدرس و مترجم زبان انگلیسی مهارت ها و تخصص ها: ترجمه و تدریس زبان انگلیسی برای تمام مقاطع کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش […]

جناب آقای آرش امیری

نام و نام خانوادگی:جناب آقای آرش امیری تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۴/۰۸ تحصیلات:لیسانس مکانیک(طراحی جامدات) مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی کارشناس گیاهان دارویی پرورش دهنده زنبور […]

سرکار خانم لیلا صادقی

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم لیلا صادقی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ تحصیلات:دانش آموز مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی تدریس زبان طراحی یا نقاشی دارای مدرک […]

سر کار خانم کوثر قاسمی

نام و نام خانوادگی:سر کار خانم کوثر قاسمی تاریخ تولد:۰۷\۱۰\۱۳۸۴ تحصیلات:هشتم دوره اول متوسطه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی حافظ ۷ جز قران مرکز […]

جناب آقای محمد متین ایازی

جناب آقای جمشید سپهری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای جمشید سپهری تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۱۱/۱۳ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

جناب آقای سید علی موسوی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید علی موسوی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ تحصیلات: نهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم رقیه اوصالی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم رقیه اوصالی تاریخ تولد: ۲۰/۰۶/۶۱ تحصیلات: لیسانس کامپیوتر شغل: فرهنگی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]