جناب آقای ایمان خلیلی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای ایمان خلیلی تاریخ تولد: ۱۳۶۱ شغل: تولید محتوای تصویری فیلم و ویدئو کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مدرس نرم افزارهای ویدیوییafter effect-premire-photoshop-Edius مرکز تندخوانی شاه […]

سرکار خانم سمیرا رضائی

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سمیرا رضائی تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۱۰/۸ تحصیلات: دیپلم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

جناب آقای مهدی صادقی هدایت

جناب آقای مرتضی شیر علی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مرتضی شیر علی تاریخ تولد:۱۳۵۲/۰۳/۱۷ تحصیلات: کارشناس علوم بانکی شغل:کارمند بانک تجارت مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]

سر کار خانم لیلا مجیدی فر

سر کار خانم افسانه شیران

نام و نام خانوادگی: سر کار خانم افسانه شیران تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۰۱/۰۱ تحصیلات: دیپلم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی شاعر مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای محسن مشهدی رنانی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محسن مشهدی رنانی تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۱/۰۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای محمد عرفان محمدیان جوادی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای محمد عرفان محمدیان جوادی تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۱۰/۲۴ تحصیلات: یاردهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

جناب آقای محمد علی عسگریان

جناب آقای بهراد بهرامی سامانی

سر کار خانم شیدا دُرّی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا فراهانی تحصیلات:لیسانس روانشناسی شغل : مدیریت پیش دبستانی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانیبرای اولین باربعنوان کارآفرین برتروچهرماندگاردرزمینه […]

سرکار خانم مهدیس جمشیدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهدیس جمشیدی تاریخ تولد: ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ تحصیلات: نهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای مرتضی بهرامی سامانی

سر کار خانم راضیه منشئی

نام و نام خانوادگی:سر کار خانم راضیه منشئی تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۰۳/۰۷ تحصیلات: کارشناسی ارشد شغل: مدرس دانشگاه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مهارتهای سخترانی در زمینه […]