نام و نام خانوادگی: سرکار خانم نرگس قریشی تاریخ تولد: ۱۳۶۴ تحصیلات: لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مریم سادات علوی تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۱/۰۶ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

نام و نام خانوادگی: جناب آقای جعفر زاهدی تاریخ تولد: ۱۳۷۲/۵/۳۰ تحصیلات: لیسانس بیوتکنولوژی – دانشجو فوق لیسانس میکروبیولوژی صنعتی شغل: عکاس حرفه ای مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره […]

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فرنوش شریعتی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و […]