سر کار خانم کوثر قاسمی

نام و نام خانوادگی:سر کار خانم کوثر قاسمی تاریخ تولد:۰۷\۱۰\۱۳۸۴ تحصیلات:هشتم دوره اول متوسطه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی حافظ ۷ جز قران مرکز […]

سر کار خانم مهسا تصوری

  نام و نام خانوادگی:سر کار خانم مهسا تصوری تاریخ تولد:۱۳۸۵ تحصیلات:هفتم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای مهدی صادقی هدایت

  نام و نام خانوادگی:جناب آقای مهدی صادقی هدایت تاریخ تولد:۱۳۶۴/۰۶/۱۹ تحصیلات: کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی گواهینامه کارشناسی مدیریت […]

جناب آقای مرتضی شیر علی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مرتضی شیر علی تاریخ تولد:۱۳۵۲/۰۳/۱۷ تحصیلات: کارشناس علوم بانکی شغل:کارمند بانک تجارت مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]

سر کار خانم لیلا مجیدی فر

سرکار خانم فرشته بهرامی

نام و نام خانوادگی: فرشته بهرامی تاریخ تولد:۱۳۶۳/۰۶/۲۰ تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی تخصص در زمینه ی کاهش ودرمان آسیب […]

سرکار خانم رقیه اسدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم رقیه اسدی تاریخ تولد:۱۳۶۴/۰۶/۱۹ تحصیلات: لیسانس حقوق مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی دارای گواهی نامه مهارت آموزش فنی […]

جناب آقای مسعود نشاطی

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای مسعود نشاطی تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۰۱/۱۵ تحصیلات: دانشجوی کارشناسی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

سر کار خانم الهام آزادی کاکاوندی

جناب آقای امیرحسین پاشایی‌

جناب آقای امین اکبری

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای امین اکبری تاریخ تولد: ۱۳۷۶/۱۲/۰۲ تحصیلات: دانشجوی مقطع کارشناسی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

جناب آقای سینا جمشیدی

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای سینا جمشیدی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۳/۲۳ تحصیلات: دهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

سر کار خانم لیلا صادقی

  نام و نام خانوادگی: سر کار خانم لیلا صادقی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ تحصیلات: دهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی تدریس زبان طراحی مدرک […]

جناب آقای محمد متین أیازی

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمد متین أیازی تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۰۶/۱۰ تحصیلات: پایه دوازدهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

سرکار خانم عطیه رحیمی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم عطیه رحیمی تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۰۸/۳۰ تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

سر کار خانم افسانه شیران

نام و نام خانوادگی: سر کار خانم افسانه شیران تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۰۱/۰۱ تحصیلات: دیپلم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی شاعر مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای محسن مشهدی رنانی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محسن مشهدی رنانی تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۱/۰۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای محمد عرفان محمدیان جوادی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای محمد عرفان محمدیان جوادی تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۱۰/۲۴ تحصیلات: یاردهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

جناب آقای محمد علی عسگریان

جناب آقای بهراد بهرامی سامانی

سر کار خانم شیدا دُرّی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا فراهانی تحصیلات:لیسانس روانشناسی شغل : مدیریت پیش دبستانی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانیبرای اولین باربعنوان کارآفرین برتروچهرماندگاردرزمینه […]

سر کار خانم سوگند پورمهر

نام و نام خانوادگی: سر کار خانم سوگند پورمهر تاریخ تولد: ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ تحصیلات:ششم شغل: بازیگر صدا و سیما مجری سفیر فرهنگ سخت کوشی و اداره کار مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده […]

جناب آقای جمشید سپهری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای جمشید سپهری تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۱۱/۱۳ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

سرکار خانم مهدیس جمشیدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهدیس جمشیدی تاریخ تولد: ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ تحصیلات: نهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای مرتضی بهرامی سامانی

جناب آقای سید علی موسوی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید علی موسوی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ تحصیلات: نهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم زهرا فراهانی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا فراهانی تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۱/۰۱ تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغل : معلم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]

سرکار خانم معصومه امامی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم معصومه امامی تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۱۰/۱۰ تحصیلات: لیسانس علوم سیاسی شغل : عطار مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مدرک […]

سرکار خانم پونه رنجبرسالم

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم پونه رنجبرسالم تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۱۲/۱۲ تحصیلات:دانش آموز مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای علی نیک مرام

نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی نیک مرام تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۰۱/۰۸ تحصیلات: فوق لیسانس شغل: کارمند بیمارستان مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مهندس نرم افزار […]

سر کار خانم مهدیه نجاتی

نام و نام خانوادگی: سر کار خانم مهدیه نجاتی تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۰۶/۰۱ تحصیلات: ارشد روانشناسی بالینی شغل: مربی ایروبیک و آمادگی جسمانی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی […]

سر کار خانم راضیه منشئی

نام و نام خانوادگی:سر کار خانم راضیه منشئی تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۰۳/۰۷ تحصیلات: کارشناسی ارشد شغل: مدرس دانشگاه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مهارتهای سخترانی در زمینه […]

جناب آقای امیر مسعود بایبوردی

سر کار خانم فریبا سادات حیدری

نام و نام خانوادگی: سر کار خانم فریبا سادات حیدری تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۶/۰۸ تحصیلات: لیسانس مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی دارای گواهی یک دوره مربی […]

جناب آقای علی سلیمانی روزبهانی

سرکار خانم وحیده بدرولیزاد

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم وحیده بدرولیزاد تاریخ تولد: ۱۳۶۴ تحصیلات: کارشناس ارشد شیمی آلی شغل: یکسال سابقه تدریس در دبیرستان ۵سال سابقه کاری بعنوان مسئول کنترل کیفی در آزمایشگاه شرکت قیر و عایقهای رطوبتی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد […]

سرکار خانم مرجان اجتهادی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مرجان اجتهادی تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۲/۲۷ تحصیلات: کارشناس شیمی محض شغل: فروش آثار هنری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]

سر کار خانم مائده علیپور

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مائده علیپور تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۱/۱۰ تحصیلات: مقطع نهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم زهرا نرمانزاده

سر کار خانم منیره ایمانی

نام و نام خانوادگی: سر کار خانم منیره ایمانی تحصیلات: ارشناس زبان وادبیات فارسی کارشناس ارشد آ موزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان« آزفا» دانشجووپژوهشگربرتر شغل: مدرس قرآن درسطوح مختلف مبلغ وپژوهش گر فعال فرهنگی وقرآنی سخنران ومداح اهل بیت شاعرونویسنده مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و […]

جناب آقای امیر ربیعی کرهرودی

سرکار خانم رقیه اوصالی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم رقیه اوصالی تاریخ تولد: ۲۰/۰۶/۶۱ تحصیلات: لیسانس کامپیوتر شغل: فرهنگی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

جناب آقای حسین کیان راد

نام و نام خانوادگی: جناب آقای حسین کیان راد تاریخ تولد:۱۳۶۸/۰۲/۰۸ تحصیلات: فوق دیپلم ماشین ابزار شغل: مدیر مهندسی ساخت مربی و مدرس فن بیان و سخن رانی مربی انگیزشی و تغییر نظام باورهای غلط ذهنی مربی و مدرس اپراتور دستگاهای cnc مربی و مدرس اصول ماشین کاری و ماشین ابزار     مهارت ها و […]

جناب آقای محمد حسن عربی سالم

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمد حسن عربی سالم تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۰۷/۰۱ تحصیلات: لیسانس معماری شغل: آزاد مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

سرکار خانم طاهره صالحی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم طاهره صالحی تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۰۳/۱۰ تحصیلات: کارشناسی ارشد شغل: پژوهشگر مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم وحیده مقدم

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم وحیده مقدم تاریخ تولد:  ۱۳۶۶/۰۳/۱۷ تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی شغل: پژوهشگر و نویسنده مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

سرکار خانم ریحانه محمدخانی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم ریحانه محمدخانی تاریخ تولد:  ۱۳۸۳/۰۴/۰۱ تحصیلات: دهم تجربی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

جناب آقای ابوذر محبی نیا

نام و نام خانوادگی: جناب آقای ابوذر محبی نیا تاریخ تولد:  ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ تحصیلات: کارشناسی حقوق شغل: کارآموز وکالت مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای محمدرضا جهانگیر

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمدرضا جهانگیر تاریخ تولد: متولد ۱۳۵۳ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

جناب آقای حجت شادانفر

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای حجت شادان فر تحصیلات: کارشناسی مهندسی متالوژی و مواد (گرایش سرامیک) سوابق کاری: سرپرست بخش کوره کاشی (شرکت سینا کاشی) به مدت ۳ سال. رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان مهر. مدیرعامل شرکت تشریفات آرزوی ماندنی (اجرای همایش ها، سمینارها، مراسمات و …). مدیر بازاریابی و فروش چند شرکت پخش […]

سرکار خانم زهرا خوش رفتار

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا خوش رفتار تاریخ تولد:  ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ تحصیلات: دانش آموز مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مهارت در رشته ورزشی […]