جناب آقای مجتبی زنگانی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مجتبی زنگانی تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۰۲/۳۱ تحصیلات: لیسانس برق قدرت مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی کارآفرین در حوزه پرورش […]

سرکار خانم مریم سادات علوی فر

جناب آقای مجید فخار شاکری

سرکار خانم بهناز کوکبی سیوکی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم بهناز کوکبی سیوکی تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۰۶/۱۵ سوابق تحصیلات: دکترای زبانشناسی همگانی و کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد شغل: دبیر زبان انگلیسی اموزش و پرورش مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری […]

سرکار خانم فاطمه صادقی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فاطمه صادقی تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۰۴/۰۹ تحصیلات: دانشجو مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم سمانه سادات حسینی نژاد

سرکار خانم فائزه قبادی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فائزه قبادی تاریخ تولد: ۱۳۷۴/۰۷/۲۴ تحصیلات: فوق دیپلم نرم افزار مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای محمد مهدی فرجی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمد مهدی فرجی تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۰۶/۱۴ تحصیلات: دانشجوی عمران شغل : مدیریت شرکت آسانسوری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی […]

جناب آقای معین فتاحی اردکانی

جناب آقای سید وحید سجادی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید وحید سجادی تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۰۳/۰۱ تحصیلات: کارشناسی ارشد گیاهان دارویی شغل: کارمند بانک مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی […]

سرکار خانم مائده احمدی خو

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مائده احمدی خو تحصیلات: دانش آموز تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۹/۲۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی بازیگری قرائت قرآن مرکز […]

سرکار خانم طیبه امینی ونکی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم طیبه امینی ونکی   مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید […]

جناب آقای محمدحسین اخوان

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمدحسین اخوان تحصیلات: دانش آموز   مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای مهدی پورحسین

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مهدی پورحسین تحصیلات: مهندسی صنایع تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۰۶/۱۵ شغل: کارمند سوابق شغلی: ۳ سال مدیر واحد پخش نانو سلامت پارسیان ۲ سال مدیر فروش شرکت ماه و مرغ در جنوب شرق ۳ سال مدیر فروش شرکت ایده پویا پردازش روماک(فناوری اطلاعات) ۳ سال مدیر مجموعه بسته بندی ماکیان و اولین […]

سرکار خانم نادیا حبیبی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم نادیا حبیبی تحصیلات: دانش آموز مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی نوازنده ی تار و سه تار رتبه ی […]

سرکار خانم مهناز فهیمی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهناز فهیمی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و […]

جناب آقای صادق قبادی راد

نام و نام خانوادگی: جناب آقای صادق قبادی راد تحصیلات: کارشناسی مهندسی شیمی ( طراحی فرایندهای صنایع نفت ) سوابق شغلی: بورس ایران ، فارکس ، نت ورک مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت […]

سرکار خانم مهتاب زیدیان

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهتاب زیدیان

تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۶/۱۵

تحصیلات: کارشناس شیمی

مهارت ها و تخصص ها:

  • کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی
  • آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی
  • دارای مدرک حسابداری

مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و کیفیت کارشان را تضمین میکند

حرف دل: تا نروی نمیرسی تا نشوی نمیشود

سرکار خانم مهدیه سادات نقیبی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهدیه سادات نقیبی تاریخ تولد: ۱۳۸۵/۰۱/۱۴ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی کسب مقام اول حفظ جز سی یادواره […]

سرکار خانم صبا بختیاری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم صبا بختیاری تحصیلات: دیپلم تاریخ تولد: ۱۳۸۰/۰۷/۲۹ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم ندا فیروزی رضا

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم ندا فیروزی رضا تاریخ تولد: ۱۳۷۳/۰۹/۰۲ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

سرکار خانم کتایون عباسی سلیمی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم کتایون عباسی سلیمی تحصیلات: کارشناسی ارشد تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۰۴/۲۰ شغل: معاون پرورشی مدرسه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]

سرکار خانم اعظم سادات احمدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم اعظم سادات احمدی تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۱۱/۰۸ تحصیلات: رشته ریاضی و سطح ۲حوزه سوابق شغلی: همکاری با ارگان های زیر : آموزش و پرورش سازمان تبلیغات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی نیروهای مسلح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیج دانشجویی بسیج دانش آموزی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان ملی جوانان آستان […]

سرکار خانم الهام صمدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم الهام صمدی تحصیلات: کارشناسی شیمی تاریخ تولد: ۱۳۶۹/۰۴/۳۱ شغل: کارمند شرکت تجارت الکترونیک پارسیان مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی […]

جناب آقای علی مرادیان

نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی مرادیان تحصیلات: دکتری متخصص تاریخ تولد: ۱۳۴۶ شغل: پزشک مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی تخصص عفونی آشنا با […]

سرکار خانم سمیه داوودپور

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سمیه داوودپور تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

سرکار خانم حدیثه حاجیلویی ناصر

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم حدیثه حاجیلویی ناصر تحصیلات: دیپلم تاریخ تولد: ۱۳۷۵/۰۸/۰۶ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مدرک ممتاز خوشنویسی مرکز تندخوانی شاه […]

جناب آقای محمد علیپورقشلاقی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمد علیپور قشلاقی تحصیلات: کارشناس پرستاری و مهندسی و مدیریت شبکه‌های مایکروسافت تاریخ تولد: ۱۲/۰۹/۱۳۴۷ شغل: نظامی-سرهنگ بازنشسته ناجا سوابق کاری: سرپرستار درمانگاههای بیمارستان ولیعصر(عج) ناجا رئیس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیاء ناجا سوپروایزر بیمارستان امام سجاد(ع) ناجا رئیس فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات) بیمارستان امام سجاد(ع) ناجا رئیس فاوا(فناوری اطلاعات و […]

سرکار خانم زهرا فاضلی انور

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا فاضلی انور تحصیلات: لیسانس تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۸/۲۶ شغل: نماینده بیمه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

جناب آقای محمد سلیمی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمد سلیمی تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۶/۲۹ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

سرکار خانم ثریا غلامی فشارکی

جناب آقای اکبر میرزاخانی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای اکبر میرزاخانی تحصیلات: روانشناسی ورزش-مدیریت ورزش – دکترای هنرهای رزمی تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۳/۲۰ شغل: مشاور و مدرس بین المللی ورزش مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره […]

سرکار خانم زهره سادات ترنجی

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم زهره سادات ترنجی تحصیلات:لیسانس الکترونیک و دانشجوی ارشد روانشناسی شخصیت تاریخ تولد: ۶۱/۱۰/۸ شغل : خانه دار مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی […]

جناب آقای امیرحسین پاشایی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای امیرحسین پاشایی تحصیلات: دانش اموز تاریخ تولد: ۱۳۸۴/۷/۱۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

جناب آقای علی شبیری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی شبیری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی   مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و […]

جناب آقای ایمان خلیلی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای ایمان خلیلی تاریخ تولد: ۱۳۶۱ شغل: تولید محتوای تصویری فیلم و ویدئو کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مدرس نرم افزارهای ویدیوییafter effect-premire-photoshop-Edius مرکز تندخوانی شاه […]

جناب آقای مهدی ولی زاده

نام و نام خانوادگی:جناب آقای مهدی ولی زاده تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۲/۲۸ شغل: ۱۷ سال سابقه ی کاری بعنوان کادر بیهوشی در اتاق عمل جراحی قلب بیمارستان  شهید مدنی و مسئول بی هوشی و سوپروایزر مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه […]

جناب آقای علی حاجی میرزائی

  نام و نام خانوادگی:جناب آقای علی حاجی میرزائی تاریخ تولد: ۱۳۷۵/۰۳/۲۵ شغل: طلبه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای اکبر میرزاخانی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای اکبر میرزاخانی تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۳/۲۰ تحصیلات:روانشناسی ورزش-مدیریت ورزش – دکترای هنرهای رزمی شغل: مشاور و مدرس بین المللی ورزش مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره […]

جناب آقای امیرحسین حمیدی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای امیرحسین حمیدی تاریخ تولد: ۱۳۸۳ /۱۲/۰۷ مهارت ها و تخصص ها کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای هادی حسنی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای هادی حسنی تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۶/۲۹ تحصیلات: لیسانس حسابداری و فوق دیپلم مکانیک و در حال حاضر دانشجوی فوق لیسانس حسابداری شغل:کارمند یا کارشناس حسابداری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به […]