وارد شده توسط استاد شاه بابایی

سرکار خانم زهرا خوش رفتار

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا خوش رفتار تاریخ تولد:  ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ تحصیلات: دانش آموز مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مهارت در رشته ورزشی […]

سرکار خانم آتنا عابدی

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم آتنا عابدی تحصیلات: دیپلم تاریخ تولد: ۷۹/۶/۳۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

سرکار خانم هاجر مصطفوی

 نام و نام خانوادگی: سرکار خانم هاجر مصطفوی تحصیلات: کارشناس علوم حوزوی شغل: مدرس جامعه القرآن الکریم و اهل البیت علیه السلام مدرس علوم قرآنی مربی روخوانی و فصیح خوانی قرآن به روش اشاره مهارت ها و تخصص ها: اتمام دوره زبان کامپیوتر سازمان فنی و حرفه ای مبتکر بازی‌های خلاقانه و افزایش تمرکز کسب […]

سرکار خانم سوده نژند اسدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سوده نژند اسدی تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۱/۱۸ تحصیلات: کارشناس معماری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی […]

جناب آقای صادق دلشاد

نام و نام خانوادگی: جناب آقای صادق دلشاد تحصیلات : کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه صنعتی بابل شغل : مدرس دانشگاه،مهندس عمران تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۱۱/۱۰ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب […]

سرکار خانم فاطمه عشقی توسل

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فاطمه عشقی توسل تحصیلات: دبیرستان، محصل تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۷/۲۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای محمود حاتمی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمود حاتمی تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA شغل: آزاد – پژوهشگر تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۶/۱۲ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی […]

سرکار خانم طیبه مهری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم طیبه مهری تحصیلات: لیسانس آموزش ابتدایی شغل: آموزگار رسمی تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۰۲/۱۸ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی […]

جناب آقای مصطفی اکبری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مصطفی اکبری تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۰۵/۰۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

سرکار خانم اعظم اکبری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم اعظم اکبری تحصیلات: کارشناسی روان‌ شناسی تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۰۹/۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

سرکار خانم یاسمن دوه لو

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم یاسمن دوه لو تحصیلات: دیپلم تاریخ تولد: ۱۳۸۰/۰۱/۲۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای امیرحسین حامدی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای امیرحسین حامدی تحصیلات: لیسانس مکانیک سیالات تاریخ تولد:۱۳۷۶/۰۶/۲۲ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای حسین رخشانی

    نام و نام خانوادگی: جناب آقای حسین رخشانی تاریخ تولد:۱۳۶۱/۰۱/۰۱ تحصیلات: لیسانس زمین شناسی شغل: کارشناس حفاری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]

سرکار خانم میکایا مهروز

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم میکایا مهروز تحصیلات: فوق لیسانس روانشناسی شغل: روانشناس و روان درمانگر مهارت ها و تخصص ها: روان درمانگر بزرگسال و کودک play therapist مشاور تحصیلی و کنکور عضو نظام روانشناسی عضو انجمن روانشناسان ایران محقق و پژوهشگر کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال […]

سرکار خانم نرگس مافی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم نرگس مافی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و […]

سرکار خانم فاطمه عرب

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فاطمه عرب تحصیلات: لیسانس روانشناسی عمومی تاریخ تولد: ۱۳۷۳ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مددکار اجتماعی در بخش خصوصی […]

جناب آقای سید موسی علوی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید موسی علوی تحصیلات: لیسانس مدیریت، کاردانی عمران شغل: کارمند بانک تاریخ تولد: ۱۳۵۲/۰۱/۰۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مدرک icdl […]

سرکار خانم مریم مصدری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مریم مصدری تحصیلات: کارشناسی ارشد روان شناسی شغل: فرهنگی تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۱۰/۱۰ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

جناب آقای محسن ندافی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محسن ندافی تحصیلات: فوق لیسانس مشاوره و برنامه ریزی درسی و آموزشی شغل: مشاوره تحصیلی و کنکور تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۰۳/۱۳ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره […]

سرکار خانم تیبا محمدزاده

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم تیبا محمدزاده تحصیلات: دانش آموز کلاس هشتم تاریخ تولد: ۱۳۸۴/۰۷/۲۶ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مجری گری و قصه […]

سرکار خانم الهه خداویردی زاده

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم الهه خداویردی زاده تحصیلات: دیپلم شغل: مربی تندخوانی و تقویت حافظه تولد:۱۳۷۹/۱۰/۲۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی کسب رتبه اول در […]

سرکار خانم سمیرا دروگری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سمیرا دروگری تحصیلات: دانشجوی فرهنگیان تولد: ۱۳۷۷/۰۲/۰۴ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی رتبه اول المپیاد فیزیک و ریاضی کامپیوتر صوت و […]

سرکار خانم زهرا میدان رو

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا میدان رو تحصیلات: دانش آموز سال اخر دبیرستان تولد: ۱۳۸۰/۹/۱۷ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی خوشنویسی مقاله نویسی بدمینتونیست مرکز […]

سرکار خانم هاجر غلامی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم هاجر غلامی تحصیلات: لیسانس تولد: ۱۳۶۳/۰۵/۰۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید […]

سرکارخانم مهسا فهیمی آزاد

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم مهسا فهیمی آزاد شغل: وکیل پایه یک دادگستری تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۵/۱۷ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی فعال درعرصه حقوق بین الملل مرکز […]

سرکارخانم نوشین نخعی

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم نوشین نخعی تحصیلات: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۰۶/۲۶ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

سرکارخانم مرضیه السادات موسوی مقدم

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم مرضیه السادات موسوی مقدم تحصیلات: دکترای مدیریت آموزشی شغل: کارمند دانشگاه تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۱۰/۱۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی دارای مدرک دیپلم کامپیوتر کارشناس […]

سرکارخانم راضیه تقوی

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم راضیه تقوی تحصیلات: لیسانس مترجمی شغل: خانه دار تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۶/۲۹ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای محمد علی دری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمد علی دری تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۰۱/۰۲ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای محمدرضا نوری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمدرضا نوری تحصیلات: فوق دیپلم شغل: مدیر تالار و باغسرا تولد: ١٣۵١/۴/١۴ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی حسابداری و مدیر مالی مرکز […]

جناب آقای محمد مهدی جعفری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمد مهدی جعفری تولد: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده […]

سرکار خانم آیلین صدقی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم آیلین صدقی تولد: ۱۳۶۱/۰۶/۲۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده […]

جناب آقای علی سبحانی نژاد

نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی سبحانی نژاد شغل: مدیریت فروشگاه زنجیره ای تولد: ۱۳۶۹/۱۲/۲۴ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای علی احمدپور

نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی احمدپور تحصیلات: لیسانس شغل: کارمند بانک تجارت تولد: ۱۳۴۳/۰۱/۱۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مسلط به زبان های انگلیسی ، فرانسه […]

سرکارخانم شیما بهراد

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم شیما بهراد تحصیلات: کارشناسی برق الکترونیک شغل: مباشرت و کارشناس فروش تالار تولد: ۱۳۶۶/۴/۲۲ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی […]

سرکار خانم سیده سعیده الماسی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سیده سعیده الماسی تولد: ۱۳۶۲/۰۱/۲۴ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید […]

سرکار خانم رویا جعفری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم رویا جعفری تحصیلات: لیسانس مامایی، دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی، دکتری فرادرمانی شغل: ماما، کارمند تامین احتماعی تولد: ۱۳۵۲/۱۰/۰۷ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی […]

جناب آقای سید ایمان سجادی ارجمند

نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید ایمان سجادی ارجمند تحصیلات: هفتم شغل: مدرس تندخوانی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۹/۴ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی […]

سرکار خانم الناز چرم فروشان

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم الناز چرم فروشان تاریخ تولد: ۱۳۷۳/۰۱/۰۴ تحصیلات: کارشناسی ارتباط تصویری شغل: طراح گرافیک،عکاس،مسئول روابط عمومی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی عکاسی […]

سرکار خانم نرگس قریشی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم نرگس قریشی تاریخ تولد: ۱۳۶۴ تحصیلات: لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

سرکار خانم مریم سادات علوی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مریم سادات علوی تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۱/۰۶ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]