وارد شده توسط استاد شاه بابایی

جناب آقای مهدی ولی زاده

نام و نام خانوادگی:جناب آقای مهدی ولی زاده تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۲/۲۸ شغل: ۱۷ سال سابقه ی کاری بعنوان کادر بیهوشی در اتاق عمل جراحی قلب بیمارستان  شهید مدنی و مسئول بی هوشی و سوپروایزر مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه […]

جناب آقای علی حاجی میرزائی

  نام و نام خانوادگی:جناب آقای علی حاجی میرزائی تاریخ تولد: ۱۳۷۵/۰۳/۲۵ شغل: طلبه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای اکبر میرزاخانی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای اکبر میرزاخانی تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۳/۲۰ تحصیلات:روانشناسی ورزش-مدیریت ورزش – دکترای هنرهای رزمی شغل: مشاور و مدرس بین المللی ورزش مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره […]

جناب آقای امیرحسین حمیدی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای امیرحسین حمیدی تاریخ تولد: ۱۳۸۳ /۱۲/۰۷ مهارت ها و تخصص ها کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای هادی حسنی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای هادی حسنی تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۶/۲۹ تحصیلات: لیسانس حسابداری و فوق دیپلم مکانیک و در حال حاضر دانشجوی فوق لیسانس حسابداری شغل:کارمند یا کارشناس حسابداری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به […]

سرکار خانم فائزه محمدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فائزه محمدی تاریخ تولد: ۱۳۷۶/۱۲/۸ تحصیلات: دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی شغل: مدرس و مترجم زبان انگلیسی مهارت ها و تخصص ها: ترجمه و تدریس زبان انگلیسی برای تمام مقاطع کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش […]

سرکار خانم سمائه نوچمنی

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم سمائه نوچمنی تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۶/۲۵ تحصیلات:کارشناسی نرم افزار کامپیوتر مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

سرکار خانم مهری محمدزاده نامقی

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم مهری محمدزاده نامقی تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۹/۱۸ تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی شغل: روانشناس مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی […]

سرکار خانم فاطمه عرب

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم فاطمه عرب تاریخ تولد:۱۳۷۳ تحصیلات:لیسانس روانشناسی عمومی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مددکار اجتماعی در بخش خصوصی اداره بهزیستی […]

جناب آقای حسین احمری

نام و نام خانوادگی:جناب آقای حسین احمری تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۴/۱۵ تحصیلات: لیسانس حقوق و فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی و لیسانس علوم تربیتی شغل: کارمند مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده […]

جناب آقای آرش امیری

نام و نام خانوادگی:جناب آقای آرش امیری تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۴/۰۸ تحصیلات:لیسانس مکانیک(طراحی جامدات) مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی کارشناس گیاهان دارویی پرورش دهنده زنبور […]

سرکار خانم لیلا صادقی

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم لیلا صادقی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ تحصیلات:دانش آموز مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی تدریس زبان طراحی یا نقاشی دارای مدرک […]

سرکار خانم سمیرا رضائی

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سمیرا رضائی تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۱۰/۸ تحصیلات: دیپلم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم مرضیه دهقانیان

نام و نام خانوادگی:سرکارخانم مرضیه دهقانیان تحصیلات: فوق دیپلم‌ ریاضی و لیسانس حسابداری شغل: دبیر مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی نرم افزار اداری نرم […]

سر کار خانم کوثر قاسمی

نام و نام خانوادگی:سر کار خانم کوثر قاسمی تاریخ تولد:۰۷\۱۰\۱۳۸۴ تحصیلات:هشتم دوره اول متوسطه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی حافظ ۷ جز قران مرکز […]

جناب آقای مهدی صادقی هدایت

  نام و نام خانوادگی:جناب آقای مهدی صادقی هدایت تاریخ تولد:۱۳۶۴/۰۶/۱۹ تحصیلات: کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی گواهینامه کارشناسی مدیریت […]

جناب آقای مرتضی شیر علی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مرتضی شیر علی تاریخ تولد:۱۳۵۲/۰۳/۱۷ تحصیلات: کارشناس علوم بانکی شغل:کارمند بانک تجارت مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]

جناب آقای مسعود نشاطی

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای مسعود نشاطی تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۰۱/۱۵ تحصیلات: دانشجوی کارشناسی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای امین اکبری

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای امین اکبری تاریخ تولد: ۱۳۷۶/۱۲/۰۲ تحصیلات: دانشجوی مقطع کارشناسی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

جناب آقای سینا جمشیدی

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای سینا جمشیدی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۳/۲۳ تحصیلات: دهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

سرکار خانم عطیه رحیمی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم عطیه رحیمی تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۰۸/۳۰ تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

سر کار خانم افسانه شیران

نام و نام خانوادگی: سر کار خانم افسانه شیران تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۰۱/۰۱ تحصیلات: دیپلم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی شاعر مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای محسن مشهدی رنانی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محسن مشهدی رنانی تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۱/۰۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای محمد عرفان محمدیان جوادی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای محمد عرفان محمدیان جوادی تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۱۰/۲۴ تحصیلات: یاردهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سر کار خانم شیدا دُرّی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا فراهانی تحصیلات:لیسانس روانشناسی شغل : مدیریت پیش دبستانی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانیبرای اولین باربعنوان کارآفرین برتروچهرماندگاردرزمینه […]

جناب آقای جمشید سپهری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای جمشید سپهری تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۱۱/۱۳ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

سرکار خانم مهدیس جمشیدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهدیس جمشیدی تاریخ تولد: ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ تحصیلات: نهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای سید علی موسوی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید علی موسوی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ تحصیلات: نهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم زهرا فراهانی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا فراهانی تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۱/۰۱ تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغل : معلم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]

سرکار خانم معصومه امامی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم معصومه امامی تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۱۰/۱۰ تحصیلات: لیسانس علوم سیاسی شغل : عطار مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مدرک […]

سرکار خانم پونه رنجبرسالم

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم پونه رنجبرسالم تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۱۲/۱۲ تحصیلات:دانش آموز مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

سر کار خانم راضیه منشئی

نام و نام خانوادگی:سر کار خانم راضیه منشئی تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۰۳/۰۷ تحصیلات: کارشناسی ارشد شغل: مدرس دانشگاه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مهارتهای سخترانی در زمینه […]

سر کار خانم فریبا سادات حیدری

نام و نام خانوادگی: سر کار خانم فریبا سادات حیدری تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۶/۰۸ تحصیلات: لیسانس مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی دارای گواهی یک دوره مربی […]