وارد شده توسط ستاره آدی بیگ

سرکار خانم سحر بهادری میاندواب

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سحر بهادری میاندواب شغل: مربی موسیقی (پیانو و اواز ، سلفژ ، تئوری موسیقی، موسیقی کودک) مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای […]

جناب آقای اشکان میرشاملو

نام و نام خانوادگی: جناب آقای اشکان میرشاملو تاریخ تولد: ۱۳۵۰ مهر تحصیلات: لیسانس شغل: کارمند مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

سرکار خانم شلاله صائب

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم شلاله صائب شغل: مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده […]

سرکار خانم صفا جداری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم صفا جداری تاریخ تولد: مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید […]

جناب آقای رضا جاویدفر

نام و نام خانوادگی: جناب آقای رضا جاویدفر تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۶/۳ تحصیلات: کارشناسی حسابداری شغل: مدیرمالی و اداری شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای […]

سرکار خانم سارینا زارعان پور

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سارینا زارعان پور تاریخ تولد: ۱۳۷۷/۹/۱۲ تحصیلات: دانشجوی رشته سلولی و مولکولی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]

جناب آقای امیر زاهدی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای امیر زاهدی تاریخ تولد: آبان ۱۳۶۵ تحصیلات: دیپلم مهارت ها و تخصص ها: فروشندگی و فن بیان کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]