جناب آقای امیرحسین پاشایی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای امیرحسین پاشایی تحصیلات: دانش اموز تاریخ تولد: ۱۳۸۴/۷/۱۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

جناب آقای علی شبیری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی شبیری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی   مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و […]