سرکار خانم سمائه نوچمنی

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم سمائه نوچمنی تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۶/۲۵ تحصیلات:کارشناسی نرم افزار کامپیوتر مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

سرکار خانم مهری محمدزاده نامقی

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم مهری محمدزاده نامقی تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۹/۱۸ تحصیلات:کارشناس ارشد روانشناسی بالینی شغل: روانشناس مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی […]

سرکار خانم فاطمه عرب

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم فاطمه عرب تاریخ تولد:۱۳۷۳ تحصیلات:لیسانس روانشناسی عمومی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مددکار اجتماعی در بخش خصوصی اداره بهزیستی […]

جناب آقای حسین احمری

نام و نام خانوادگی:جناب آقای حسین احمری تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۴/۱۵ تحصیلات: لیسانس حقوق و فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی و لیسانس علوم تربیتی شغل: کارمند مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده […]

جناب آقای آرش امیری

نام و نام خانوادگی:جناب آقای آرش امیری تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۴/۰۸ تحصیلات:لیسانس مکانیک(طراحی جامدات) مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی کارشناس گیاهان دارویی پرورش دهنده زنبور […]

سرکار خانم لیلا صادقی

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم لیلا صادقی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ تحصیلات:دانش آموز مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی تدریس زبان طراحی یا نقاشی دارای مدرک […]

سرکار خانم سمیرا رضائی

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سمیرا رضائی تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۱۰/۸ تحصیلات: دیپلم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم مرضیه دهقانیان

نام و نام خانوادگی:سرکارخانم مرضیه دهقانیان تحصیلات: فوق دیپلم‌ ریاضی و لیسانس حسابداری شغل: دبیر مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی نرم افزار اداری نرم […]

سر کار خانم کوثر قاسمی

نام و نام خانوادگی:سر کار خانم کوثر قاسمی تاریخ تولد:۰۷\۱۰\۱۳۸۴ تحصیلات:هشتم دوره اول متوسطه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی حافظ ۷ جز قران مرکز […]

جناب آقای مهدی صادقی هدایت

جناب آقای مرتضی شیر علی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مرتضی شیر علی تاریخ تولد:۱۳۵۲/۰۳/۱۷ تحصیلات: کارشناس علوم بانکی شغل:کارمند بانک تجارت مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]

سر کار خانم لیلا مجیدی فر

جناب آقای مسعود نشاطی

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای مسعود نشاطی تاریخ تولد: ۱۳۷۰/۰۱/۱۵ تحصیلات: دانشجوی کارشناسی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

سر کار خانم الهام آزادی کاکاوندی

جناب آقای امیرحسین پاشایی‌

جناب آقای امین اکبری

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای امین اکبری تاریخ تولد: ۱۳۷۶/۱۲/۰۲ تحصیلات: دانشجوی مقطع کارشناسی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

جناب آقای سینا جمشیدی

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای سینا جمشیدی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۳/۲۳ تحصیلات: دهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای محمد متین ایازی

سر کار خانم افسانه شیران

نام و نام خانوادگی: سر کار خانم افسانه شیران تاریخ تولد: ۱۳۵۵/۰۱/۰۱ تحصیلات: دیپلم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی شاعر مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای محسن مشهدی رنانی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محسن مشهدی رنانی تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۱/۰۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای محمد عرفان محمدیان جوادی

نام و نام خانوادگی:جناب آقای محمد عرفان محمدیان جوادی تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۱۰/۲۴ تحصیلات: یاردهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

جناب آقای محمد علی عسگریان

جناب آقای بهراد بهرامی سامانی

سر کار خانم شیدا دُرّی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا فراهانی تحصیلات:لیسانس روانشناسی شغل : مدیریت پیش دبستانی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانیبرای اولین باربعنوان کارآفرین برتروچهرماندگاردرزمینه […]

جناب آقای جمشید سپهری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای جمشید سپهری تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۱۱/۱۳ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

سرکار خانم مهدیس جمشیدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهدیس جمشیدی تاریخ تولد: ۱۳۸۴/۰۱/۳۰ تحصیلات: نهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای مرتضی بهرامی سامانی

جناب آقای سید علی موسوی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید علی موسوی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۱۲/۲۷ تحصیلات: نهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم زهرا فراهانی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا فراهانی تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۱/۰۱ تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شغل : معلم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز […]

سرکار خانم معصومه امامی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم معصومه امامی تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۱۰/۱۰ تحصیلات: لیسانس علوم سیاسی شغل : عطار مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مدرک […]

سرکار خانم پونه رنجبرسالم

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم پونه رنجبرسالم تاریخ تولد: ۱۳۷۸/۱۲/۱۲ تحصیلات:دانش آموز مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

سر کار خانم راضیه منشئی

نام و نام خانوادگی:سر کار خانم راضیه منشئی تاریخ تولد: ۱۳۵۴/۰۳/۰۷ تحصیلات: کارشناسی ارشد شغل: مدرس دانشگاه مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مهارتهای سخترانی در زمینه […]

جناب آقای امیر مسعود بایبوردی

سر کار خانم فریبا سادات حیدری

نام و نام خانوادگی: سر کار خانم فریبا سادات حیدری تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۶/۰۸ تحصیلات: لیسانس مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی دارای گواهی یک دوره مربی […]

جناب آقای علی سلیمانی روزبهانی

سرکار خانم وحیده بدرولیزاد

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم وحیده بدرولیزاد تاریخ تولد: ۱۳۶۴ تحصیلات: کارشناس ارشد شیمی آلی شغل: یکسال سابقه تدریس در دبیرستان ۵سال سابقه کاری بعنوان مسئول کنترل کیفی در آزمایشگاه شرکت قیر و عایقهای رطوبتی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد […]

سرکار خانم مرجان اجتهادی

    نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مرجان اجتهادی تاریخ تولد: ۱۳۶۶/۰۲/۲۷ تحصیلات: کارشناس شیمی محض شغل: فروش آثار هنری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس […]

سر کار خانم مائده علیپور

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مائده علیپور تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۱/۱۰ تحصیلات: مقطع نهم مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم زهرا نرمانزاده

جناب آقای امیر ربیعی کرهرودی

سرکار خانم رقیه اوصالی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم رقیه اوصالی تاریخ تولد: ۲۰/۰۶/۶۱ تحصیلات: لیسانس کامپیوتر شغل: فرهنگی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]