جناب آقای محمد حسن عربی سالم

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمد حسن عربی سالم تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۰۷/۰۱ تحصیلات: لیسانس معماری شغل: آزاد مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

سرکار خانم طاهره صالحی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم طاهره صالحی تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۰۳/۱۰ تحصیلات: کارشناسی ارشد شغل: پژوهشگر مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم وحیده مقدم

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم وحیده مقدم تاریخ تولد:  ۱۳۶۶/۰۳/۱۷ تحصیلات: لیسانس علوم اجتماعی شغل: پژوهشگر و نویسنده مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه […]

سرکار خانم ریحانه محمدخانی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم ریحانه محمدخانی تاریخ تولد:  ۱۳۸۳/۰۴/۰۱ تحصیلات: دهم تجربی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

جناب آقای ابوذر محبی نیا

نام و نام خانوادگی: جناب آقای ابوذر محبی نیا تاریخ تولد:  ۱۳۶۱/۰۹/۰۱ تحصیلات: کارشناسی حقوق شغل: کارآموز وکالت مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای محمدرضا جهانگیر

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمدرضا جهانگیر تاریخ تولد: متولد ۱۳۵۳ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

جناب آقای حجت شادانفر

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای حجت شادان فر تحصیلات: کارشناسی مهندسی متالوژی و مواد (گرایش سرامیک) سوابق کاری: سرپرست بخش کوره کاشی (شرکت سینا کاشی) به مدت ۳ سال. رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان مهر. مدیرعامل شرکت تشریفات آرزوی ماندنی (اجرای همایش ها، سمینارها، مراسمات و …). مدیر بازاریابی و فروش چند شرکت پخش […]

سرکار خانم زهرا خوش رفتار

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم زهرا خوش رفتار تاریخ تولد:  ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ تحصیلات: دانش آموز مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مهارت در رشته ورزشی […]

جناب آقای ابوالفضل نجاری

سرکار خانم آتنا عابدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم آتنا عابدی تحصیلات: دیپلم تاریخ تولد: ۷۹/۶/۳۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو […]

سرکار خانم سوده نژند اسدی

    نام و نام خانوادگی: سرکار خانم سوده نژند اسدی تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۱/۱۸ تحصیلات: کارشناس معماری مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی […]

سرکار خانم راضیه ترانه کوهکن

جناب آقای صادق دلشاد

نام و نام خانوادگی: جناب آقای صادق دلشاد تحصیلات : کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه صنعتی بابل شغل : مدرس دانشگاه،مهندس عمران تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۱۱/۱۰ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب […]

سرکار خانم فاطمه عشقی توسل

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فاطمه عشقی توسل تحصیلات: دبیرستان، محصل تاریخ تولد: ۱۳۸۱/۷/۲۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای محمود حاتمی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمود حاتمی تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA شغل: آزاد – پژوهشگر تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۶/۱۲ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی […]

سرکار خانم طیبه مهری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم طیبه مهری تحصیلات: لیسانس آموزش ابتدایی شغل: آموزگار رسمی تاریخ تولد: ۱۳۵۷/۰۲/۱۸ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی […]

جناب آقای مصطفی اکبری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مصطفی اکبری تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۰۵/۰۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

سرکار خانم اعظم اکبری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم اعظم اکبری تحصیلات: کارشناسی روان‌ شناسی تاریخ تولد: ۱۳۵۹/۰۹/۱ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

سرکار خانم یاسمن دوه لو

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم یاسمن دوه لو تحصیلات: دیپلم تاریخ تولد: ۱۳۸۰/۰۱/۲۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای امیرحسین حامدی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای امیرحسین حامدی تحصیلات: لیسانس مکانیک سیالات تاریخ تولد:۱۳۷۶/۰۶/۲۲ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

سرکار خانم شهلا نوبهار

جناب آقای حسین رخشانی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای حسین رخشانی تاریخ تولد:۱۳۶۱/۰۱/۰۱ تحصیلات: کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی شغل: کارشناس حفاری نفت و گاز مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی […]