سرکارخانم مهسا فهیمی آزاد

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم مهسا فهیمی آزاد شغل: وکیل پایه یک دادگستری تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۵/۱۷ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی فعال درعرصه حقوق بین الملل مرکز […]

سرکارخانم مرضیه السادات موسوی مقدم

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم مرضیه السادات موسوی مقدم تحصیلات: دکترای مدیریت آموزشی شغل: کارمند دانشگاه تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۱۰/۱۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی دارای مدرک دیپلم کامپیوتر کارشناس […]

سرکارخانم راضیه تقوی

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم راضیه تقوی تحصیلات: لیسانس مترجمی شغل: خانه دار تاریخ تولد: ۱۳۶۸/۰۶/۲۹ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این […]

جناب آقای محمد علی دری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمد علی دری تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۰۱/۰۲ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای محمدرضا نوری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمدرضا نوری تحصیلات: فوق دیپلم شغل: مدیر تالار و باغسرا تولد: ١٣۵١/۴/١۴ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی حسابداری و مدیر مالی مرکز […]

جناب آقای محمد مهدی جعفری

نام و نام خانوادگی: جناب آقای محمد مهدی جعفری تولد: ۱۳۸۵/۰۳/۲۴ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده […]

سرکار خانم آیلین صدقی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم آیلین صدقی تولد: ۱۳۶۱/۰۶/۲۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده […]

جناب آقای علی سبحانی نژاد

نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی سبحانی نژاد شغل: مدیریت فروشگاه زنجیره ای تولد: ۱۳۶۹/۱۲/۲۴ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد […]

جناب آقای علی احمدپور

نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی احمدپور تحصیلات: لیسانس شغل: کارمند بانک تجارت تولد: ۱۳۴۳/۰۱/۱۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مسلط به زبان های انگلیسی ، فرانسه […]

سرکارخانم شیما بهراد

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم شیما بهراد تحصیلات: کارشناسی برق الکترونیک شغل: مباشرت و کارشناس فروش تالار تولد: ۱۳۶۶/۴/۲۲ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی […]

سرکار خانم رویا جعفری

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم رویا جعفری تحصیلات: لیسانس مامایی، دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی، دکتری فرادرمانی شغل: ماما، کارمند تامین احتماعی تولد: ۱۳۵۲/۱۰/۰۷ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی […]

جناب آقای سید ایمان سجادی ارجمند

نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید ایمان سجادی ارجمند تحصیلات: هفتم شغل: مدرس تندخوانی تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۹/۴ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی […]

سرکار خانم الناز چرم فروشان

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم الناز چرم فروشان تاریخ تولد: ۱۳۷۳/۰۱/۰۴ تحصیلات: کارشناسی ارتباط تصویری شغل: طراح گرافیک،عکاس،مسئول روابط عمومی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی عکاسی […]

سرکار خانم مریم سادات علوی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مریم سادات علوی تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۱/۰۶ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ […]

جناب آقای جعفر زاهدی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای جعفر زاهدی تاریخ تولد: ۱۳۷۲/۵/۳۰ تحصیلات: لیسانس بیوتکنولوژی – دانشجو فوق لیسانس میکروبیولوژی صنعتی شغل: عکاس حرفه ای مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره […]

سرکار خانم فرنوش شریعتی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فرنوش شریعتی مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و […]

جناب آقای محمدحسین تیموری

جناب آقای هادی موصلی

نام و نام خانوادگی: جناب آقای هادی موصلی تاریخ تولد: ۱۳۶۹/۱۲/۲۵ مهارت ها و تخصص ها: کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد […]

جناب آقای مهدی فریدون مقدم