[download id=”15″ format=”1″]

راهنمای والدین قسمت دوم:

کودکان از صحبت های والدین و معلمین خود استفاده می کنند و به آنها گوش می دهند.

در ادامه تعدادی از این فرصتهای ارتباطی مطرح می شود:

[download id=”11″]

مشکلات مدرسه و دانشگاه :

گاهی وضعیت تحصیل کودک، بر وفق مراد پیش نمی رود و مسایلی به وجود می آید که باید حل و رفع آنها پرداخت. در این مطلب روش هایی را برای کمک به کودک و همچنین، همکاری با آموزگاران او برای حل و رفع مشکلات مربوط به تحصیل فرزندتان پیشنهاد می کنیم.

 

[download id=”3″]

کودک امروز نابغه اقتصادی فردا :

باید خودمان دست به کار شویم و آموزش های لازم را به فرزندانمان بدهیم.

به جای دادن پول به فرزندان تان فرصت آشنایی با پول را بدهید. موفقیت آن ها حتمی است.

[download id=”1″]

داستانی از ثروتمند ترین مرد بابل :

این کتاب شامل چندین داستان آموزنده است که می تواند به رفع کمبود ها و مشکلات مالی کمک کند و همچنین حاوی راهنماییهای عملی و ارزشمندی برای به کارگرفتن پول برای افزایش ثروت است.