مهندسی معکوس در طراحی سوالات کنکور

مهندسی معکوس در طراحی سوالات کنکور

مهندسی معکوس در طراحی سوالات کنکور شیوۀ متداول آموزش غالباً متکی بر معلومات و حافظه می باشد، به عبارتی ذهن دانش آموزان طی سالها آموزش یاد میگیرد که تنها به توانایی معلوماتی و ضبط اطلاعات متکی باشد. آیا واقعاً این تنها راه استفاده از مغز می باشد؟ توجه به مضمون و محتوای یک پرسش یا […]

چطور زمان خود را مدیریت کنیم؟

چطور زمان خود را مدیریت کنیم؟

چطور زمان خود را مدیریت کنیم؟ مدیریت زمان در مورد استفادۀ بهینه و مؤثر از هر لحظه از زمان با تمرکز صحیح و واقعی روی کارها، فارق از نگرانی ها و دل مشغولی های گذشته یا آینده بحث می کند. با این حال، باز مهم است تا بتوان گذشته، حال و آینده را در نظر […]

بهترین روش های تست زنی

بهترین روش های تست زنی

بهترین روش های تست زنی سعی کنید صورت سؤال را کامل خوانده و به نکات کلیدی سؤال توجه کنید. سپس تمام گزینه ها را با دقت خوانده حتی اگر مطمئن هستید که گزینۀ اول، پاسخ سؤال است بقیۀ گزینه ها را نیز بخوانید. چون بعضی وقت ها بعد از خواندن هر ۴ گزینه ممکن است […]

روش های تقویت تمرکز حواس

روش های تقویت تمرکز حواس تمرکز حواس هنگام مطالعه کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است. لذا کار برد روش ها و فنونی که به خواننده کمک می کند تا هنگام مطالعه فعال باشد، تمرکز حواس را تقویت و مهارت فرد را در ایجاد تمرکز حواس هنگام مطالعه افزایش می دهد. این روش […]