, ,

نرم افزار تندخوانی

[download id=”46″ format=”1″]

با استفاده از این نرم افزار می توانید سرعت مطالعه خود را قبل و بعد از یادگیری تند خوانی برحسب تعداد کلمه در دقیقه حساب کنید.