تغذیه دوران بارداری (قسمت اول)

تغذیه دوران بارداری (قسمت اول)

تغذیه دوران بارداری (قسمت اول) تغذیه دوران بارداری تغذیۀ صحیح از نظر کمی تغذیه ای است که انرژی مورد نیاز بدن را تأمین کند. زنی با قد و وزن متوسط که کار خسته کننده ای انجام نمی دهد باید از غذاهایی استفاده کند که حدود ۲۰۰۰ کالری در روز…
حالات روحی مادر در دوران بارداری

حالات روحی مادر در دوران بارداری

,
حالات روحی مادر در دوران بارداری مادر در دوران بارداری دچار نوسانات روحی و خلقی می شود،  حساس و تحریک پذیر شده و دچار خلق و خوی دوگانه می شود. آرامش روحی و معنوی مادر در طی دوران حاملگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا جنین تحت تأثیر…