مربی های مشهد

اعظم سادات احمدی

سرکار خانم اعظم سادات احمدی

دی ۲۶, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
اکرم نظری

سرکار خانم اکرم نظری

دی ۲۳, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
محبوبه دشتی

سرکار خانم محبوبه دشتی

دی ۲۱, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
علی مرادیان

جناب آقای علی مرادیان

دی ۱۴, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
مهسا فهیمی آزاد

سرکارخانم مهسا فهیمی آزاد

تیر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم نوشین نخعی

تیر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
مرضیه سادات موسوی

سرکارخانم مرضیه سادات موسوی

تیر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم راضیه تقوی

تیر ۲۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee1

جناب آقای محمد علی دری

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
محمدرضا نوری

جناب آقای محمدرضا نوری

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم آیلین صدقی

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
علی سبحان نژاد

جناب آقای علی سبحانی نژاد

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
علی احمدپور

جناب آقای علی احمدپور

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم شیما بهراد

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم رویا جعفری

تیر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
پارسا احمدپور

جناب آقای پارسا احمدپور

تیر ۲۶, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
sajjadi

جناب آقای سید ایمان سجادی

تیر ۲۶, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم الناز چرم فروشان

تیر ۲۶, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
نرگس قریشی

سرکار خانم نرگس قریشی

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
مریم سادات علوی

سرکار خانم مریم سادات علوی

تیر ۲۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی