مربی های اراک

جواد فیاضی

جناب آقای جواد فیاضی

اسفند ۱, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee1

جناب آقای رضا (فرهنگ) شمس

آبان ۱۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم مهدیه جعفری

آبان ۲, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم مرضیه دهقانیان

مهر ۳۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee1

جناب آقای سینا جمشیدی

مهر ۱۵, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
زهرا فراهانی

سرکار خانم زهرا فراهانی

مهر ۱۱, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
فریبا سادات حیدری

سر کار خانم فریبا سادات حیدری

مهر ۱۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
jamali

سرکار خانم اکرم جمالی

مهر ۱۰, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
علی سلیمانی روزبهانی

جناب آقای علی سلیمانی روزبهانی

مهر ۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
علی سلیمانی روزبهانی

سرکار خانم پگاه رحمتی

مهر ۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee

سرکار خانم مرجان اجتهادی

مهر ۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
coaching-shahbabaee1

جناب آقای امیر ربیعی کرهرودی

مهر ۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
یونس کریمی

جناب آقای یونس کریمی

مهر ۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
حسین کیان راد

جناب آقای حسین کیان راد

مهر ۹, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی
حجت شادانفر

جناب آقای حجت شادانفر

مهر ۳, ۱۳۹۸/توسط استاد شاه بابایی