فرم استخدام

مرکز تندخوانی شاه بابایی جهت استفاده از افراد متخصص و با مهارت دعوت به همکاری می نماید.

تخصص و مهارتهای خود را برای ما ارسال کنید تا در صورت نیاز با شما تماس بگیریم.

نام (الزامی)

نام خانوادگی(الزامی)

جنسیت:
مونثمذکر

وضعیت تاهل:
مجردمتاهل

سال تولد:

مدرک تحصیلی:

رشته ی تحصیلی:

مهارت ها:

برنامه نویسی اندرویدانیمیشن سازیطراحی وب سایتتسلط به ICDLنرم افزارهای طراحیبازاریابیحسابداری

توضیحات و سوابق:

آدرس:

تلفن:

حقوق درخواستی: