نام و نام خانوادگی: سرکار خانم ندا فیروزی رضا

تاریخ تولد: 1373/09/02

مهارت ها و تخصص ها:

  • کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی
  • آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی

مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و کیفیت کارشان را تضمین میکند

حرف دل: به یمن جوهر غنی کائنات من هم اکنون صاحب ثروت و برکت بیکران هستم؛ همراه من باش…

به رسته هنر و کارخانه دانش /متاعهاست بیا تا شویم بازرگان