نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهدیه سادات نقیبی

تاریخ تولد: ۱۳۸۵/۰۱/۱۴

مهارت ها و تخصص ها:

  • کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی
  • آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی
  • کسب مقام اول حفظ جز سی یادواره شهدای غواص
  • کسبمقام در مسابقات حفظ جز سی اموزش پرورش
  • کسب مقام در المپیاد علوم تجربی مدرسه

مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و کیفیت کارشان را تضمین میکند

حرف دل: من برای رشدم پا به این عرصه گذاشته ام و میدانم اگر به دیگران کمک کنم خودم هم موفق میشوم