نام و نام خانوادگی:سرکار خانم فرزانه گرجی

تحصیلات: کارشناش ارشد جامعه شناسی فرهنگی

تاریخ تولد: 1353/04/29

مهارت ها و تخصص ها:

  • کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی
  • آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی

مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و کیفیت کارشان را تضمین میکند

حرف دل: به امید خدا میخواهم در این مسیر کمک کننده برای تغییر زندگی شاگردانم باشم