نام و نام خانوادگی: سرکار خانم فاطمه جعفرجوی

تاریخ تولد: 1350

شغل:

 • مدیر مجتمع آموزشی (آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد مبارکه) قزوین
 • عضو هیت مدیره کانون انجمن های آموزشگاه های فنی وحرفه ای استان قزوین
 • رییس انجمن صنایع دستی آموزشگاه های فنی وحرفه ای استان قزوین
 • عضو انجمن آموزشگاه های طراحی ودوخت استان قزوین
 • بازرس اعتبار سنجی استان
 • عضو انجمن طراحان لباس و پارچه تهران
 • آزمونگر صنایع پوشاک
 • داور مسابقات المپیاد استان
 • مربی طراحی دوخت
 • مربی طراحی لباس
 • مربی پرده دوز

مهارت ها و تخصص ها:

 • کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی
 • آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی

مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و کیفیت کارشان را تضمین میکند.