نام و نام خانوادگی: سرکار خانم شبنم صائب

تاریخ تولد: ۱۳۴۸

شغل: کارشناس مامایی و هومیوپات

مهارت ها و تخصص ها:

  • عضو انجمن هومیوپاتی ایران
  • عضو انجمن بین المللی هومیپوپاتی
  • کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی
  • آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی

مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و کیفیت کارشان را تضمین میکند