ویدئوها ی سخنوری فنون بیان و فنون مذاکره

در این ویدئو خانم ستاره رستمی از تاثیر ی که کلاس سخنوری در زندگی اش داشته صحبت میکند.

استادکوچک سخنور امیر حسین صفی یکی از شاگردان باهوش و سخنور استاد شاه بابایی است
امیر حسین بعد از شرکت در کلاسهای استاد شاه بابایی اعتماد بنفس فوق العاده ای کسب کرد و اکنون میتواند به راحتی در جمع صحبت کند.

 

 

در دوره های سخنوری ،سخنوری فنون بیان و فنون مذاکره آموزش داده خواهد شد اگر اعتماد بنفس کافی به هنگام صحبت کردن در یک جمع شلوغ را ندارد یا هنگام ارائه ی سمینارهای دانشگاهی نمیتوانید مطالب را به دلخواهتان ارائه دهید شرکت در دوره های سخنوری را به شما توصیه میکنیم.