رزومه استاد شاه بابایی

استاد شاه بابایی به عنوان مشاور و محقق با ارائه شیوه های نوین آموزشی قدم در راه ایجاد تحولی اساسی در نظام یادگیری ویاددهی نهادند.

ایشان با به ثبت رساندن چند ده اختراع در زمینه های مختلف و از جمله خودکار تندخوانی و تمرکزبه عنوان مخترع برتر شمال غرب کشور و از رتبه های برتر جشنواره جوان خوارزمی برگزیده شدند، و سپس با برگزاری سمینارها و دروه های مختلف در دانشگاههای برتر کشور، همایش ها و…. در شهرهای مختلف  تجارب و یافته های خود را در اختیار سایر افرادی که خواهان رسیدن به زندگی بهتر در تمامی زمینه ها در سایه آموزش بودند، گذاشتند.

استاد