نام و نام خانوادگی: جناب آقای پارسا احمدپور

تحصیلات: دانش آموز

تولد: 1386/04/27

مهارت ها و تخصص ها:

  • کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی
  • آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی
  • مقام پنجم شطرنج در مسابقات شهر مشهد

مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و کیفیت کارشان را تضمین میکند