نام و نام خانوادگی: جناب آقای مهدی لطفی پشتگُل

تاریخ تولد: 1361

تحصیلات: کارشناس ارشد گرافیک

شغل: طراح گرافیک (تبلیغات)

مهارت ها و تخصص ها:

  • کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی
  • آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی

مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و کیفیت کارشان را تضمین میکند

حرف دل: تغییر شهامت میخواهد.
تغییر زمانی اتفاق می افتد که رنج در جا زدن از درد تغییر بیشتر باشد.