نام و نام خانوادگی: جناب آقای علی شبیری

مهارت ها و تخصص ها:

  • کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی
  • آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی

 

مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و کیفیت کارشان را تضمین میکند

حرف دل:  از زمانی که خدا و بعد کتاب را شناختم از ته دره به بلندای قله رسیدم و اینک در مسیر قله های بلندتر هستم.
در مسیر قله، رسالتی که در وجودم نهادینه شده بود را یافتم و پس از سالها برنامه ریزی اکنون آماده ی تقدیم به شماست.