نام و نام خانوادگی: جناب آقای سینا جمشیدی

تاریخ تولد: ۱۳۸۳/۰۳/۲۳

تحصیلات: دهم

مهارت ها و تخصص ها:

  • کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۸ با استاد شاه بابائی
  • آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی

مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و کیفیت کارشان را تضمین میکند

حرف دل :رویا آن نیست که شبها آنرا در خواب ببینی بلکه رویا آن است که شبها نگذارد بخوابی…