نام و نام خانوادگی: جناب آقای سجاد شیخلو

تاریخ تولد: ۱۳۷۲.۶.۲۹

تحصیلات: دانشجوی تکنسین دارو

شغل: پرسنل بیمارستان (کارمند علوم پزشکی)

مهارت ها و تخصص ها:

  • کسب مهارت های تندخوانی مقدماتی و پیشرفته ۱ و ۲ در سال ۹۷ با استاد شاه بابائی
  • آموزش مربی گری به مدت ۴ماه فشرده و کسب نمره عالی برای تدریس تندخوانی

مرکز تندخوانی شاه بابائی این استاد رو ۱۰۰ درصد تایید کرده و کیفیت کارشان را تضمین میکند.

حرف دل:
دریغ آمدم ز آن همه بوستان
تهی دست رفتن سوی دوستان
به دل گفتم از مصر، قند آورم
برِ دوستان ارمغانی برم
مرا گر تهی بود از آن قند، دست
سخن های شیرین تر از قند هست
نه قندی که مردم به صورت خورند
که ارباب معنی به کاغذ برند