تأثیر استرس بر روی مغز(فیلم)

تأثیر استرس بر روی مغز(فیلم) : عکس العمل هايي که انسان در شرايط مختلف از خود بروز مي دهد روي عملکردهاي مغز بي تأثير نیست.

چراکه، فعاليت هاي آن را با تغيير مواجه مي کند.
دانشمندان، چند دهه پيش تصور مي کردند به تمام آنچه در مغز بشر مي گذرد، اشراف کامل دارند.
ولي در سال هاي اخير، تحقيقاتي روي مقوله فيزيولوژي استرس صورت گرفته که مسير مطالعات و باورهاي قبلي را به کلي تغيير داده است.

واکنش نسبت به استرس تنها يک واکنش اوليه محسوب نمي شود که روي بخش هاي مختلف مغز تأثير گذار باشد.
بلکه اين واکنش در گونه هاي مختلف جانوران و حتي انسان مشترک است.
در واقع، استرس قادر است بخش بزرگي از قواي ذهني ما را که مربوط به بخش هاي توسعه يافته مغز در پستانداران مي شود، فلج کند.

استرس مزمن می‌تواند قشر جلوی پیشانی میانی را فشرده و کوچک کند.
این مسئله بر تصمیم‌گیری، کار حافظه و کنترل رفتار تکانشی، تاثیر منفی می‌گذارد.
استرس همچنین می‌تواند بر سلول‌های بنیادی تاثیر بگذارد، مانع دسترسی به قشر جلوی مغز شود.
یعنی جایی که در آن، رفتار شناختی پیچیده و تعامل اجتماعی مناسب را تنظیم و تعیین می‌کنیم.

در نتیجه مغز، قدرت یادگیری و حافظه کمتری خواهد داشت و بیشتر در معرض ابتلا به اضطراب و افسردگی خواهد بود.

مغز ما در پاسخ به استرس، مواد شيميايي تحريک کننده اي مانند دوپامين ترشح مي کند.
این ماده شیمیایی از طريق اعصاب، ريشه مغزي ترشح شده و تصاوير ايجاد شده را به مغز مي فرستد.
حجم بالاي اين مواد شيميايي در قشر جلوي پيشاني با تضعيف نقاط ارتباطي بين اعصاب، به طور موقت فعاليت اعصاب را قطع مي کند.

فعاليت شبکه اعصاب با توانايي تنظيم رفتارها کاهش مي يابد.
اين اثرات منفي تنها زماني تشديد مي شود که غدد آدرنال، طبق فرمان رسيده از هيپوتالاموس هورمون استرسي را موسوم به کورتيزول داخل جريان خون ريخته و آن را به مغز بفرستد.

در  این فیلم می توانید تاثیری که استرس می تواند بر روی مغز بگذارد را ببینید.

این فیلم را می توانید در آپارات هم ببینید.