برای افزایش سرعت مطالعه فقط یک خط را ببینید

درک حرکات چشم:

وقتی می گوییم برای افزایش سرعت مطالعه فقط یک خط را ببینید

یعنی اینکه هنگامی که در حال مطالعه هستید بطور خودکار از بعضی

کلمات صرف نظر کرده و روی بعضی دیگر متمرکز می شوید.

اگر یاد بگیرید چشمتان حرکات کمتری بین خطوط داشته باشد خیلی

سریعتر خواهید خواند.

1- شما میتوانند 8 حرف را در سمت راست چشم خود بخوانید، اما

در سمت چپ فقط 4 حرف را خواهید خواند این یعنی خواندن 2 یا

3 لغت در هر نگاه.

2- ولی اگر تعداد حروفی که می بینید 15- الی 19 حرف باشد، دیگر

دید شما به صورت واضح نخواهد بود.

خواننده های عادی فقط کلماتی رو که در یک سطر است می توانند

بخوانند و کلماتی رو که در سطرهای دیگر می بینند نمی توانند بخوانند،

و دیدن بیش از یک سطر فقط سرعت مطالعه آنها را پایین می آورد.

یاد گرفتن اینکه فقط یک سطر رو ببینیم کار سختیه و نیاز به تمرین داره.

برای خواندن جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید