آیا از درس خواندن طفره می روید؟

آیا از درس خواندن طفره می روید؟

در ادامه مطلب (چطور علی رغم همه مشکلات در دانشگاه خوب

تحصیل کنید؟) روشهای عملی برای غلبه بر مشکلات تحصیل به

شما ارائه می شود.

آیا از درس خواند طفره می روید؟

همین طور که ترم، پیش می رود و درس ها سنگین تر می شوند

بیش از پیش به انتخاب کردن نزدیک می شوید. شما دو راه بیشتر

ندارید.

یا درس بخوانید یعنی تفریح و تلوزیون و خوشگذرانی را تعطیل کنید

و به درس بچسبید؛ یا از درس خواندن طفره بروید که بی نهایت راه

برای انجام دادنش دارید. دانشجویان معمولاً با حربه های زیر از درس

خواندن طفره می روند:

((سرم خیلی شلوغ است))

برخی از دانشجویان هم خودشان را خیلی مشغول می کنند. کاری

پیدا می کنند که اصلاً نیازی به آن نداند یا بیش از حد کار می کنند.

عده ای نیز خودشان را درگیر فعالیت های اجتماعی داخل و خارج

از دانشگاه می کنند. برخی دیگر برای خودشان مشکلات شخصی

و خانوادگی می تراشند و وانمود می کنند که نمی توانند روی درسها

متمرکز شوند. البته مواردی هم هست که آنان واقعاً سرشان شلوغ

باشد و مشکل داشته باشند. ولی در اغلب موارد، برای انجام ندادن

کاری که می دانند باید آن را انجام بدهند، ناهشیارانه عذر موجهی

می تراشند.

(( درسم را بعداً می خوانم))

همۀ ما گاهی تعلل می کنیم و کارها را به بعد موکول می کنیم.

اما بعضی از دانشجویان مدام تکالیف شان را پشت گوش می اندازند

و ساعات منظم مطالعه ندارند. آن ها به جای درس خواند، وقتشان

را صرف تماشای تلوزیون، حرف زدن با دوستان شان و صدها کار دیگر

می کنند.

خودتان را متقاعد نکنید که اگر روی شما فشار باشد، بهتر درس میخوانید.

اگرچه ظاهراً مهم ترین مطالب شب قبل از امتحان یادتان می ماند و وقتی

ساعت ۹ صبح روز بعد امتحان دارید، مطالبی را که بین نیمه شب تا ۲

صبح خوانده اید بیش از همه به یاد می آورید اما آمادگی قبلی بیش از

هر چیزی به شما کمک خواهد کرد. این یک حقیقت مسلم روان شناسی

است که اگر دروس را به صورت وعده های کوچک در چند جلسه بخوانیم،

آن ها را بهتر یاد می گیریم و آسان تر به یاد می آوریم تا وقتی آن ها را

در یک وعده می خوانیم. این نشان می دهد که درس خواندن شب قبل

از امتحان چندان مؤثر نیست و بسیار خسته کننده است.

(( درس خسته کننده ای است))

گاهی اوقات دانشجویان دلیل عملکرد ضعیف شان در فلان واحد درسی

را استاد یا خود آن درس می دانند.

آنها توقع دارند تحصیل شان پر از سرگرمی باشد که توقع غیر واقع

بینانه ای است. به طور کلی برخی دروس و استادان دانشگاه خسته

کننده اند و برخی پرشور وهیجان.بسیاری نیز بین این دو حالت اند.

اگر به درسی علاقه ندارید باید تمام سعی تان را به خرج دهید تا آن

را پاس کنید و برای همیشه از آن درس خلاص شوید.

(( مهم این است که وارد دانشگاه شده ام))

برخی از دانشجویان، دوران دانشجویی خود را در این خیال خطرناک

می گذرانند که (( اوضاع روبه راه است. من وارد دانشگاه شده ام. کارت

دانشجویی و یک عالمه کتاب درسی دارم. تمام این ها ثابت می کنند که

من دانشجو هستم. من کارم را انجام داده ام.)) آن ها در این خیال که

انسان های دیگر نیز گاهی در آن غرق می شوند، غرق شده اند که یک

شبه ره صدساله طی کرده اند. ولی اکثرشان به تدریج می فهمند که

این یک خیال واهی است. خیلی کم پیش می آید که کسی یک شبه

ره صدساله طی کند. در دانشگاه نیز چنین است. برای رسیدن به هدفتان

باید زحمت بکشید. با زحمت کشیدن است که می توانید عنان زندگی را در

دست بگیرید.

(( یک شروع محکم))

برای شروع محکم تحصیل در دانشگاه، داشتن برنامۀ خوب، ضروری است.

در بسیاری از دانشگاه ها، واحدهای ترم اول برای تمام دانشجویان ثابت اند.

اما اگر در ترم اول حق انتخاب دارید، راهنمای دروس دانشگاه را با دقت بخوانید.

در این دفترچۀ راهنما، محتوا واهداف اکثر دروس و پیش نیازهای آن ها نوشته

شده است. وقتی پیش نیاز واحدی را نگذرانده اید، آن واحد را نگیرید.

پیش از تنظیم برنامه تان، با شخص آگاهی که در انتخاب دروس مناسب و

جالب می تواند به شما کمک کند، مشورت کنید.

مشاوران تحصیلی و ران شناسان مشاور و دانشجویان سال بالایی می توانند

به برنامه ریزی شما کمک کنند.

کلاس های تان را پشت سر هم در یک روز نگیرید،چون خسته کننده می شوند

و نمی گذارند از کلاس ها نهایت بهره را ببرید. بیش از واحدهایی که در ترم

اول توصیه شده اند، واحد نگیرید. شما که نمی خواهید برنامه تان سنگین و غیر ممکن شود.

((آشنایی با خط مشی های کلی هر درس))

راه دیگر یک شروع خوب، آشنایی با خط مشی های کلی دروس است. بسیاری از

اساتید در همان جلسۀ اول توضیح می دهند که چه چیزهایی می خواهند.پس

حتماً در جلسۀ اول حاضر شوید و توضیحات آن ها را یادداشت کنید. عده ای نیز

برنامۀ درسی خود را به صورت مکتوب بین دانشجویان پخش می کنند. برنامۀ

درسی آن ها را با دقت بخوانید. در این برنامه معمولاً دفتر کار مدرس، ساعات

کارش در دانشگاه و نحوۀ حضور و غیاب کردن آن ها، امتحانات، کتاب هایی

که باید خوانده شوند و موارد دیگر مشخص شده است. اگر این نکات مشخص

نشده بودند از خود استاد بپرسید.

چند هفتۀ اول ترم جدید، معمولاً شلوغ و پر رفت وآمد است. اگر تداخلی در

برنامۀ درسی تان وجود دارد و یکی دو جلسۀ اول نمی توانید سر کلاس حاضر

شوید، موضوع را با استادتان در میان بگذارید و او را مطمئن کنید که بعداً

حضورتان مرتب خواهد بود. در ضمن به کمک استادتان ببینید در جلساتی که

از دست داده اید، چه تکالیفی داده شده است.

(( درس ها را ول نکنید))

اگر درس ها را نمی فهمید، وقت تان را با غر زدن به خود و درس یا استاد، هدر

ندهید. همچنین نگویید اوضاع رو به راه خواهد شد.

از دانشجویان دیگر و استادتان کمک بگیرید. بسیاریا از دانشجویان از مراجعه به

اساتید اکراه دارند.

ولی اساتید برای رفع همین مشکلات در دفترشان می نشینند. پس ساعات

کاری آنان حداکثر استفاده را بکنید.

وقتی یک جلسه غیبت می کنید درس ها و تکالیف آن جلسه را از استادتان

بپرسید.پرسیدن آن ها از دانشجویان دیگر روش دقیقی نیست چون ممکن است

آن ها خودشان موضوع را نفهمیده باشند یا آن را خوب توضیح ندهند. در نتیجه

نفهمیدن آن ها در کارتان نمود پیدا کند. ولی از استادتان، اطلاعات دست اول

می گیرید و به او نشان می دهید که در کارتان جدی هستید.

آیا از درس خواندن طفره می روید؟

فعالیت شماره ۱ : جدی بودن تان در درس خواندن را بسنجید.

طبق راهنمای زیر، حربه های اشاره شده برای درس نخواندن را در خودتان ارزیابی کنید.

هرگزبه ندرتگاهیغالباًسرم خیلی شلوغ است.
هرگزبه ندرتگاهیغالباًدرسم را بعداً می خوانم.
هرگزبه ندرتگاهیغالباًدرس خسته کننده ای است.
هرگزبه ندرتگاهیغالباًمهم این است که وارد دانشگاه شده ام.

 

از وقت تان حد اکثر بهره را ببرید.

ماهمه به وقت آزاد نیاز داریم، وقتی که در آن وظیفه ای در قبال دیگران

نداریم و می توانیم آن را صرف استراحت و تفریح کنیم. ولی در اوقات

فراغت، زمان را فراموش می کنیم و یک دفعه متوجه می شویم که

وقت چندانی برای انجام کارهایی که باید انجام بدهیم، نداریم. هیچ

مهارتی در دوران تحصیل در دانشگاه، مهم تر از تنظیم وقت نیست.

اگر از زمان تان به خوبی استفاده نکنید، تحصیلات دانشگاهی تان و به

دنبال آن، اهداف زندگی تان که به ان بستگی دارد، لطمه خواهد خورد.

سه روش زیر به شما کمک می کنند، وقت تان را تنظیم کنید:

استفاده از تقویم ماهیانه، برنامۀ هفتگی درس خواندن و تهیۀ فهرست

روزانه یا هفتگی کارها.

                                                                                                                                                                            ادامه دارد…

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *